กิจกรรมนั่งรถอีแต๊กชมเมือง


ชาวบ้านบอกว่ามันชื่อรถอีแต๊ก น่าจะเป็นรถที่ผู้ขับหรือรถเพศเมีย 55555 เพราะมีคำว่าอี และชื่อของมันช่างสะท้อนตัวตนบนความเป็นอีแต๊กได้เป็นอย่างดี 
กิจกรรมทำลูกประคบสมุนไพรจิ๋ว


การทำลูกประคบสมุนไพรจากยาเมืองอยู่ภายใต้การดูแลของชมรมผู้สูงอายุจังหวัดน่าน ด้วยการนำสมุนไพรที่หาได้จากในชุมชนมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม ลูกประคบ ฯลฯ

กิจกรรมทำอาหารพื้นเมือง


กิจกรรมทำอาหารจากสินค้าป่าดอนอุดม "ฤดูเก็บเห็ด บ้านดอนอุดม" “ฝนตกมาแล้ว ไปเก็บเห็ดกัน” เมนูยอดฮิตช่วงฤดูฝน แวะบ้านไหนช่วงเย็นส่วนใหญ่ก็จะกินแกงเห็ดบ้าง ตำน้ำพริกเห็ดบ้าง แกงเห็ดใส่ใบผักแค ยอดผักหละ(ชะอม) หอมๆ พริกแกงทำจากกระเทียม หอมแดง

กิจกรรมเมี่ยงคำ


ปกติเมี่ยงคำใบห่อ เราจะเห็นได้ว่าเราใช้ใบผักแคบ้าน ในการเป็นใบหลักในการห่อเมี่ยงคำ แต่ในพื้นที่ชุมชนบ่อสวก เราใช้ใบเมี้ยง ใบเมี้ยงชาป่ามักให้ความสัมผัสอีกหนึ่งรสชาติ กลิ่นหอมเครื่องเมี่ยงคำ ผสมกับใบเมี้ยงกรอบๆ สดๆ เสน่ห์ของเมี่ยงคำยังคื

กิจกรรมเก็บเมี่ยงมาทำชา


ในสมัยโบราณนั้น ของว่างหลังอาหารของคนเหนือคงไม่มีอะไรที่จะดีไปกว่าเมี่ยง เพราะคนเหนือหลังจากกินอาหารอิ่มแล้ว ก็จะพากัน “อมเหมี้ยง” เพื่อให้รสและกลิ่นของอาหารที่กินเข้าไปเจือจางลง ทั้งยังช่วยคลายความเผ็ด ความเค็ม ที่ติดปากอยู่ 

<

กิจกรรมทำไส้เมี้ยงจากน้ำอ้อยบ้านป่าคา


เริ่มต้นจากการคัดสรรอ้อยที่ปลูกในพื้นที่บ้านป่าคา วัตถุดิบ ส่วนประกอบต่าง ๆ ที่มีในพื้นที่ชุมชน ความโดนเด่นของเมนูนี้ คือ ไส้เมี่ยงที่นำน้ำตาลอ้อยคุณภาพดีผสมกับมะพร้าวคั่ว ทำได้รสชาติหอมหวานแบบธรรมชาติ รับประทานพร้อมกับผลไม้สด พริก กระเ

กิจกรรมทอผ้าฝ้าย


ทดลองทอผ้า โดยศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าฝ้าย และย้อมสีธรรมชาติที่ถอดลวดลายจากเครื่องปั้นดินเผาโบราณที่ขุดพบจากเตาดินเผาบ่อสวกพัฒนาเป็นลวดลายที่เป็นอัตลักษณ์ผสมกับลวดลายโบราณของเมืองน่าน ชาวบ้านหมู่บ้านซาวหลวง มีอาชีพหลักคือทำการเกษต

นมัสการพระธาตุฉิมพลี


พระธาตุฉิมพลี เป็นพระธาตุเจดีย์ของวัดม่วงเจริญราษฎร์ สร้างมาตั้งแต่สมัยเจ้าผู้ครองนครน่านองค์สุดท้ายในปีพุทธศักราช ๒๔๗๔ เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านในหมู่บ้าน โดยจะมีการจัดงานนมัสการพระธาตุฉิมพลี เป็นประจำทุก ๆ ปี ในวันเพ็ญเดือน ๗ (เหนื

Cooking Class


เรียนทำไส้อั่วแม่คำป่วน บ่อสวก“ไส้อั่วสมุนไพร” ซึ่งไส้อั่วของบ่อสวกมีจุดเด่นอยู่ที่ ไส้หมู เป็นหมูแท้หาทานที่อื่นได้ยาก และสมุนไพร ก็ยังเป็นสมุนไพรที่ปลูกกันเองในชุมชน จากสวนเกษตรอินทรีย์นั่นเอง สัมผัสวิถีชีวิตอันเรียบง่าย อิ่มหนำสำราญก

พ่อครูอรุณศิลป์ ดวงมูล


พ่อครูอรุณศิลป์ ดวงมูล เป็นลูกศิษย์ของพ่อครูไช ลังกา เครือเสน และเป็นผู้สืบทอดคณะซอของพ่อครูคำผาย นุปิง ท่านได้รับเลือกให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ 4 ด้าน ศิลปกรรม (ดนตรีพื้นบ้าน) 
นางบัวลอย อุเทธิ


มีใจรักในการทอผ้ามาช่วยกันอนุรักษ์การทอผ้าออกแบบลายผ้าที่เป็นลายดั้งเดิม และรวบรวมผลผลิตของผ้านำไปขายให้อย่างเป็นระบบจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมือ จึงทำให้มีลวดลายและเอกลักษณ์แตกต่างจากสินค้าทั่วไปวัตถุดิบหลักฝ้ายธรรมชา

นายวีรชัย หลวงแก้ว


ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องพืชสมุนไพร ยาสมุนไพร ปลอดภัย เมื่อใช้ถูกหลัก ความรู้แผนไทย “สมุนไพร” ทางเลือกในการรักษาและป้องกันโรคทั้งในรูปแบบของยาและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่เป็นกระแสนิยมของคนทั่วไปในปัจจุบันนายต่วน แก้วถา


สงเคราะห์/ พิธีกรรม ประธานชมรมผู้สูงอายุบ้านป่าคา รับผิดชอบบริหารงานของชมรม ฯ ให้เป็นไปตามระเบียบของชมรมฯและทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมคณะกรรมการ และการประชุมใหญ่ของชมรม 

นายธรรมรัตน์ ธิเสนา


มัคฑายก ปราชญ์ชุมชนทางด้านศาสนา มัคนายก (บาลี) หรือ มรรคนายก (สันสกฤต) แปลว่า ผู้นำทาง คือผู้นำบุญ ผู้แนะนำทางบุญ ผู้ชี้ทางบุญนายปณิธาน จิณะหล้า


ผู้ใหญ่บ้านป่าคา ประวัติศาสตร์ชุมชน นักสื่อสารประจำชุมชน การเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ การสื่อสารที่ดีถ้าเราเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์


นายกรกฎ แปงใจ


เป็นคนรุ่นใหม่ที่สืบสานวิธีการทอผ้าบ้านซาวหลวง ฝึกฝน แกะแบบ ออกแบบลายผ้าใหม่ๆ ไม่ซ้ำใครและได้รับหน้าที่เป็นวิทยากรสอนการย้อมสีธรรมชาติ

นางศรีพรรณ จันตา


ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องพิธีกรรม สู่ขวัญ/ประธานจักสาน เครื่องจักสานยังเป็นงานศิลปหัตถกรรม ที่สะท้อนให้เห็นภูมิปัญญาของชาวบ้านได้หลายอย่าง เช่น สะท้อนให้เห็นความชาญฉลาด ในการเลือกสรรวัตถุดิบ ที่จะนำมาใช้ทำเครื่องจักสาน


นางศรีทร ดวงมูล


ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการขับซอ เกิดจากความชอบส่วนตัวมาตั้งแต่เด็ก เมื่อเห็นการขับซอที่ไหนก็มักจะชอบเข้าไปนั่งฟัง ทั้งวัฒนธรรมสังคมรอบตัวเองก็มีความนิยมในเรื่องของการขับซอ ด้วยกับซึมซับความชื่นชอบมาตั้งแต่เด็ก


ว่าที่ร้อยตรีอลงกต ประสมทรัพย์


ปราชญ์ท้องถิ่นเรื่องปศุสัตว์ สร้างธุรกิจของตนเอง ทำหลายอย่าง ทั้งธุรกิจอาหารสัตว์ อุปกรณ์ฟาร์ม ปศุสัตว์ ฯลฯนางเกษสุดา ประสมทรัพย์


ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการทำอาหารพื้นบ้าน อาหารพื้นถิ่นของชุมชนตำบลบ่อสวก ใช้วัตถุดิบในการปรุง เป็นวัตถุดิบที่มีในชุมชนบ่อสวก การพัฒนาสังคมโลก
นายบุญมาก สุขหมื่น


ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องศิลปินดนตรีพื้นเมือง ฝึกร้องการจากเลียนแบบเสียงเพลงตามสื่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์นายนิคม ทิศเป็ง


ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องซ่อมรถยนต์ เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในการทำงานนำมาเปิดอู่ซ่อมรถยนต์เป็นธุรกิจของตนเองมาเป็นระยะเวลา 12 ปีนางติ๋ม พิจคำ


การจักรสาน เรียนรู้จากการหาวัสดุจากธรรมชาติมาใช้ทดแทนสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันนายปลี ทะลายา


ภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องช่างฝีมือแรงงาน ภูมิปัญญาที่ได้รับจากการสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นและการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ลูกหลาน ทักษะฝีมือทางด้านงานช่างเป็นความรู้ทางด้านทักษะส่วนบุคคล การเป็นคนช่างสังเกตุ ความคิดสร้างสรรค์และความประณีตในงานฝีมือ