ฟ้อนเกี่ยวข้าว


การนำเพลงเต้นกำรำเคียวไปเผยแพร่นั้น กรมศิลปากรได้ดัดแปลงท่ารำและเนื้อร้องใหม่ เพื่อให้สุภาพขึ้น และใช้ระนาดเป็นเครื่องดนตรีประกอบในตอนต้นและตอนท้ายประเพณีตานตุง


ชาวล้านนาถือว่าเป็นการทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว หรือถวายเพื่อเป็นปัจจัยส่งกุศลให้แก่ตนไปในชาติหน้าประเพณีถวายทานสลากจุมปู


เมื่อเสร็จพิธีกรรมทางศาสนาแล้วเส้นสลากจะถูกนำมาแบ่งสันปันส่วนกันในหมู่ของพระสงฆ์ที่ได้นิมนต์มาจากวัดต่าง ๆ รูปละ ๕ – ๑๐ เส้น พระสงฆ์ ก็จะนำเอาเส้นสลาก ไปอ่าน โดยเริ่มจากเจ้าอาวาสก่อนจะมีการเรียกชื่อหาเจ้าของสลากนั้น ๆ ว่านั่งอยู่ที่ใด เ

กิจกรรมงานบุญทอดกฐินสามัคคีประจำปี


เป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชนอย่างหนึ่ง นิยมทำกันตั้งแต่วันแรมค่ำเดือนสิบเอ็ด ไปจนถึงกลางเดือนสิบสองกิจกรรมการสรงน้ำพระพุทธรูปและพระสงฆ์ในวันเข้าพรรษา วันออกพรรษา


การสรงน้ำพระพุทธรูป อาจจะจัดเป็นขบวนแห่ หรือ อัญเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานในที่อันเหมาะสม การสรงน้ำจะใช้น้ำอบ น้ำหอม หรือน้ำที่ผสมด้วยน้ำอบ น้ำหอมประพรมที่องค์พระ การสรงน้ำพระภิกษุสามเณรกิจกรรมไหว้พระ สวดมนต์ ทำบุญตักบาตรประจำวันธรรมสวนะ


เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยการทำบุญตักบาตร ไหว้พระ สวดมนต์ ฟังพระธรรมเทศนา ปฏิบัติธรรมและรักษาศีล ตลอดจนเป็นการปลุกจิตสำนึกคนในชุมชนให้ยึดมั่นและเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนากิจกรรมงานประเพณีขึ้นดอยภูสะงืด


งานประเพณีท้องถิ่นที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ช่วงเดือนเก้าเหนือ (เก้าเป็ง) หรือราวเดือนมิถุนายน ด้วยความศรัทธาอันหนึ่งอันเดียวกันของ ๓ ตำบลที่มีอาณาเขตติดต่อกัน คือ ตำบลเรือง ตำบลนาซาว ตำบลบ่อสวก มีศูนย์กลาง ณ ยอดดอยภูสะงืด นำคัวตานข

กิจกรรมบวงสรวงเจ้าหลวงปู่ฮ่อ


กิจกรรมบวงสรวงเจ้าหลวงปู่ฮ่อ เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นผีบ้านที่คอยคุ้มครองปกปักษ์รักษาให้พี่น้องชาวตำบลบ่อสวกอยู่ดีมีสุข และดูแลพืชผลในไร่นามิได้ให้รับความเสียหายกิจกรรมทานข้าวใหม่


การทำบุญในวาระนี้เรียกว่า ทานขันข้าวใหม่ เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลไปถึงเทวดาขุนน้ำ ปู่ย่าตายาย พ่อแม่ที่เป็นเจ้าของไร่นามาแต่เดิม สำรับอาหารประกอบไปด้วยข้าวนึ่งสุก พร้อมกับอาหารที่นิยมกันตามท้องถิ่นกิจกรรมตานผีขุนน้ำ


เมื่อถึงเดือน 8 เดือน 9 เหนือ (ประมาณเดือนพฤษภาคม -มิถุนายน) ของทุกปี เป็นเวลาที่ฝนเริ่มตก ก่อนเริ่มการเพาะปลูก วัฒนธรรมสำคัญอย่างหนึ่งของชุมชน คือ ประเพณีเลี้ยงผีขุนน้ำ หรือ ผีฝายกิจกรรมตีกลองปูจา กลองยาว


ได้รับการเล่าขานมานานว่า ประชากรส่วนใหญ่ในหมู่บ้านได้อพยพมาจากเมืองเชียงแสน ซึ่งก็คือ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 2 แห่งราชวงศ์จักรี ตามประวัติศาสตร์ เมืองเชียงแสน เป็นแหล่งอารยธรรม วัฒนธรรมที่รุ่งเรือง มีลักษณะโดด

ซิ่นลายน้ำไหลเกลียว


ผ้าซิ่นลายน้ำไหลเกลียว วัสดุ ฝ้ายแท้ย้อมสีธรรมชาติ เทคนิคการทอ เกาะล้วง น้ำไหลเกลียว ภูเขา ขิด(ยกมุก)ลายโบราณ มัดก่านข้อ น้ำตาลจากสารเงิน เขียวจากเพกา ฟ้าน้ำทะเลจากครามซิ่นหล่ายน่าน


ซิ่นหล่ายหน้า หล่ายน่าน ซิ่นหล่ายน่าน ต่อด้วยผ้าฝ้ายย้อมครามแท้ วัสดุฝ้ายแท้ เทคนิคการทอ ยกมุกดอกเปา ยกไม้ไคว่ มัดก่านหย่อม มัดก่านหงส์คาบโคม เกาะล้วงน้ำไหลใบมีดผ้าซิ่นวิเศษเมืองน่าน

ผ้าซิ่นตีนจกเมืองน่าน


ซิ่นตีนจกเมืองน่าน ตัวซิ่น ลายป้องยกลายหย่อมตีนหมา ตีนจกลายนกน้อย ลายประกอบอุ้งตีนหมี ทอด้วยไหมประดิษฐ์ ยกลายดิ้นเงินผ้าลายตาโก้ง


เป็นลายผ้าที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นคนน่าน ที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่เรียบง่าย ซึ่งผ้าลายตาโก้งจะมี 3 สี คือ สีดำ แดง และ ขาวผ้าซิ่นลายโบราณ ลายดาวล้อมเดือน


มีเรื่องเล่าสมัยปู่ย่าตายาย เขาว่ามีผู้หญิงงามนั่งทอผ้าอยู่ แล้วเขาก็นั่งเก็บมุกไป ก็ไม่รู้จะตั้งชื่อลายผ้าว่าอะไร แล้วก็มีผู้ชายกลุ่มหนึ่งมานั่งล้อมรอบนั่งรอเขา ก็เลยตั้งชื่อลายผ้าว่า ดาวล้อมเดือน โดยตัวเขาจะเป็นเดือ

ผ้าทอลายบ่อสวก จากลายปั้นมาสู่ลายผ้า


การทอผ้า ถือว่าเป็นคุณสมบัติเด่นของผู้หญิงสมัยก่อน ซึ่งการแต่งกายด้วยเครื่องนุ่งห่มผ้าทอก็เป็นเอกลักษณ์เฉพาะอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่แค่เรื่องของความสวยงาม แต่เป็นการบ่งบอกประวัติความเป็นมาและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ในบทความนี้เราก

ข้าวแคบ


ข้าวแคบ เป็นอาหารว่างชนิดหนึ่ง ที่มีวิธีทำคล้ายข้าวเกรียบปากหม้อ แต่การทำข้าวแคบ เป็นการนำเอาแผ่นแป้งไปตากแดดให้แห้ง ทำให้สุกโดยปิ้งหรือทอดข้าวหนุกงา


ข้าวหนุกงา หรือข้าวคลุกงา ใช้งาขี้ม้อน (งาเม็ดกลมสีน้ำตาลเทา) โขลกกับเกลือข้าวควบ


ขนมพื้นบ้านที่มีมาช้านาน มีกล่าวไว้ในวรรณกรรมล้านนาข้าวปิ้ง


ข้าวเหนียวปิ้ง เป็นขนมที่มีมาแต่โบราณ ใช้ข้าวเหนียวมูน ห่อด้วยไส้ต่างๆมีใบตองเป็นเปลือกนอก เมื่อย่างไฟอ่อนๆ จะส่งกลิ่นหอมหวลชวนรับประทานยิ่งนักสบู่ฟักข้าว


สบู่ฟักข้าว ช่วยให้ผิวมีสุขภาพที่ดี สารสกัดจากธรรมชาติ ไม่มีสารเคมีเจือปน มีการผสมผสานวัตถุดิบอย่างพิถีพิถัน พร้อมกระตุ้นการผลัดเซลล์ผิวอย่างอ่อนโยนโดยไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองPhakphring BSH พักตร์พริ้งบีเอสเฮช


เซรั่มช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระ ปรับสภาพผิวให้กระจ่างใส ช่วยขจัดเซลล์เก่าให้หลุดลอกออกอย่างอ่อนโยนพร้อมเผยผิวใหม่ที่เนียนนุ่ม น้าสัมผัส ลดฝ้ากระ และจุดด่างดำให้จางลงอย่างเห็นได้ชัด