หมวกเหล็ก ทหารบก


เป็นหมวกเหล็กทรงกลมบริเวณหน้าหมวกมีธงชาติประเทศอังกฤษใช้สำหรับป้องกันกระสุนปืน เส้นผ่านศูนย์กลาง ยาว 15 cms จัดแสดง : บริเวณชั้น 1 (ห้องจอมพลฯ)


เหรียญสงคราม


เป็นเหรียญทรงกลมมีตรากงจักรและตัวอักษร มทบ.7 บริเวณด้านหน้า และมีหมายเลข 5 หลักประทับอยู่บริเวณด้านหลัง สำหรับแจกจ่ายให้กับทหารที่ออกปฏิบัติราชการสนาม


ชุดเครื่องเซรามิก


เป็นชุดเครื่องเซรามิก ใช้สำหรับใส่อาหาร น้ำร้อน น้ำชา จัดแสดง : ห้องเสวย ชั้น 2


แผนที่ทางหลวงจากเด่นชัยถึงแพร่ และ จากลำปางถึงเชียงรายที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลภาคเหนือ พ.ศ.2469


เป็นแผนที่ทางหลวงสายที่ 1 จากสถานีรถไฟเด่นชัยถึงเมืองแพร่ ระยะทางยาว 25 กม.และแผนที่ทางหลวงสายที่ 3 จากสถานีรถไฟลำปางถึงเมืองเชียงราย ระยะทางยาว 235 กม. ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ เมื่อ พ.ศ.2469


ปืนกลหนัก อังกฤษ แบบ 1 ขนาด .303 นิ้ว


ระบายความร้อนด้วยน้ำ อัตราการยิง 200-300 นัดต่อนาที ทำงานด้วยการสะท้อนถอยหลังของส่วนเคลื่อนที่ ปืนดังกล่าวมีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ โดยมีข้อความจารึกบริเวณด้านบนของปืนกลหนัก "พ่อค้าประชาชนลำปางอุทิศให้แก่จังหวัดทหารบกลำปาง" จัดแสดง : บริเวณชั้น 1 (ห้องนิทรรศการฯ)


หมวกเหล็ก ทบ.


เป็นหมวกเหล็กสีเขียว หน้าหมวกมีตราอุณาโลม และมีข้อความ "สละชีพ เพื่อชาติ" บริเวณหน้าหมวกใช้สำหรับป้องกันกระสุนปืน จัดแสดง : บริเวณชั้น 1 (ห้องจอมพลฯ)


กำปั่นใส่เงิน


เป็นหีบเหล็กทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีฝา เปิด-ปิด และมีห่วง สำหรับล็อคกุญแจ ใช้เก็บรักษาของมีค่า เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงของทหาร จัดแสดง : บริเวณชั้น 2 (ห้องบรรทม)


ชุดที่เขี่ยบุหรี่


ที่เขี่ยบุหรี่ทำด้วยสแตนเลสมีหูจับทั้ง 2 ข้าง ใช้สำหรับเขี่ยบุหรี่ จัดแสดง : ชั้น 2 ห้องบรรทม


ถ้วยแก้วมีฝาปิดถ้วยแก้วมีฝาปิดถ้วยแก้วมีฝาปิดชุดแก้วน้ำสองใบพร้อมจานรองมีฝาปิดชุดแก้วน้ำสองใบพร้อมจานรองมีฝาปิดถ้วยกาแฟเหยือกเซรามิกโถเซรามิกเหยือกเซรามิกฝาปิดขวดแก้วปิดฝาพานแก้วคนโทแก้วกาน้ำชากาน้ำชากาน้ำชากาน้ำชา