เหรียญสงคราม


เป็นเหรียญทรงกลมมีตรากงจักรและตัวอักษร มทบ.7 บริเวณด้านหน้า และมีหมายเลข 5 หลักประทับอยู่บริเวณด้านหลัง สำหรับแจกจ่ายให้กับทหารที่ออกปฏิบัติราชการสนาม