แผนที่ทางหลวงจากเด่นชัยถึงแพร่ และ จากลำปางถึงเชียงรายที่ระลึกในการเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลภาคเหนือ พ.ศ.2469


เป็นแผนที่ทางหลวงสายที่ 1 จากสถานีรถไฟเด่นชัยถึงเมืองแพร่ ระยะทางยาว 25 กม.และแผนที่ทางหลวงสายที่ 3 จากสถานีรถไฟลำปางถึงเมืองเชียงราย ระยะทางยาว 235 กม. ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปกฯ พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเลียบมณฑลฝ่ายเหนือ เมื่อ พ.ศ.2469