ติดต่อ

  • Address: เลขที่มณฑลทหารบกที่ 32 ค่ายสุรศักดิ์มนตรี ถนนพหลโยธิน ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000
  • Email:
  • Phone: 054-225941 08-9850-1252
  • Website:
  • Facebook:
  • Youtube:

ข้อมูลผู้เยี่ยมชม

  • กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า
    เวลาทำการ09.00-20.00น.