ชุดเครื่องเซรามิก


เป็นชุดเครื่องเซรามิก ใช้สำหรับใส่อาหาร น้ำร้อน น้ำชา จัดแสดง : ห้องเสวย ชั้น 2


ถ้วยกาแฟเหยือกเซรามิกโถเซรามิกเหยือกเซรามิกฝาปิด