กาน้ำชากาน้ำชากาน้ำชากาน้ำชากาน้ำชากาน้ำชากาน้ำชากาน้ำชาถาดเครื่องเงินโบราณ


เป็นเครื่องเงินโบราณ มีหูจับทั้ง 2 ข้าง และมีลวดลายดอกไม้บริเวณโดยรอบ ใช้สำหรับใส่น้ำชาและน้ำร้อน


ฝา


ฝา , เครื่องทองเหลือง , บ้านป่องนัก


กระโถนเงินเหยือกเหยือกโถกาป้านชากาน้ำชากากาเชคเกอร์โถขันน้ำพานรองถาดเล็ก