ชุดที่เขี่ยบุหรี่


ที่เขี่ยบุหรี่ทำด้วยสแตนเลสมีหูจับทั้ง 2 ข้าง ใช้สำหรับเขี่ยบุหรี่ จัดแสดง : ชั้น 2 ห้องบรรทม


ถ้วยแก้วมีฝาปิดถ้วยแก้วมีฝาปิดถ้วยแก้วมีฝาปิดชุดแก้วน้ำสองใบพร้อมจานรองมีฝาปิดชุดแก้วน้ำสองใบพร้อมจานรองมีฝาปิดขวดแก้วปิดฝาพานแก้วคนโทแก้ว