หมวกเหล็ก ทหารบก


เป็นหมวกเหล็กทรงกลมบริเวณหน้าหมวกมีธงชาติประเทศอังกฤษใช้สำหรับป้องกันกระสุนปืน เส้นผ่านศูนย์กลาง ยาว 15 cms จัดแสดง : บริเวณชั้น 1 (ห้องจอมพลฯ)


ปืนกลหนัก อังกฤษ แบบ 1 ขนาด .303 นิ้ว


ระบายความร้อนด้วยน้ำ อัตราการยิง 200-300 นัดต่อนาที ทำงานด้วยการสะท้อนถอยหลังของส่วนเคลื่อนที่ ปืนดังกล่าวมีคุณค่าด้านประวัติศาสตร์ โดยมีข้อความจารึกบริเวณด้านบนของปืนกลหนัก "พ่อค้าประชาชนลำปางอุทิศให้แก่จังหวัดทหารบกลำปาง" จัดแสดง : บริเวณชั้น 1 (ห้องนิทรรศการฯ)


หมวกเหล็ก ทบ.


เป็นหมวกเหล็กสีเขียว หน้าหมวกมีตราอุณาโลม และมีข้อความ "สละชีพ เพื่อชาติ" บริเวณหน้าหมวกใช้สำหรับป้องกันกระสุนปืน จัดแสดง : บริเวณชั้น 1 (ห้องจอมพลฯ)


กำปั่นใส่เงิน


เป็นหีบเหล็กทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีฝา เปิด-ปิด และมีห่วง สำหรับล็อคกุญแจ ใช้เก็บรักษาของมีค่า เงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงของทหาร จัดแสดง : บริเวณชั้น 2 (ห้องบรรทม)