กาน้ำชากาน้ำชากาน้ำชากาน้ำชาถาดเครื่องเงินโบราณ


เป็นเครื่องเงินโบราณ มีหูจับทั้ง 2 ข้าง และมีลวดลายดอกไม้บริเวณโดยรอบ ใช้สำหรับใส่น้ำชาและน้ำร้อน


ฝา


ฝา , เครื่องทองเหลือง , บ้านป่องนัก


กระโถนเงินเหยือกเหยือกโถกาป้านชากาน้ำชากากาเชคเกอร์โถขันน้ำพานรองถาดเล็กขันขันน้ำพานรองขันน้ำพานรองแพน


เครื่องทองเหลือง , บ้านป่องนัก


โถโถโถโถโถ


โถทรงรี มีหูจับสองข้าง ลายดอกไม้คาดรอบ


กาน้ำชาทรงกลม


กาน้ำชาทรงกลม มีขาหยั่งสี่ขา มีลายด้านข้าง


โถ


กาน้ำชาทรงรี มีหูจับสองข้าง มีฝาปิดเปิด รอยนูนยาวคาด