จันรอนย่างพันไม้อ้อย


จันรอนย่างพันไม้อ้อย เป็นอาหารพื้นถิ่นของท่าระแนะเป็นการนำเนื้อปลาล้วนของปลากน้ำดอกไม้ หรือปลาสากมาเป็นส่วนผสมหลัก เริ่มด้วยนำปลามาแล่เอาเฉพาะเนื้อ ส่วนผสมอื่นๆ ได้แก่ พริกแกง ใบมะกรูด น้ำตาล น้ำปลา ถั่วฝักยาวหั่นละเอียด เมื่อเตรียมผสมเรียบร้อย

คอนโดปูแสม


คอนโดปูแสมเป็นพื้นที่ที่ชาวชุมชนบ้านท่าระแนะร่วมแรงร่วมใจกันจัดสร้างขึ้นมาด้วยความตั้งใจที่จะให้เป็นพื้นที่อาศัยและหลับภัยให้กับปูแสมชนิดต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกับเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่า ในพื้น

ข้าวแดงแตงดอง


ข้าวแดงแตงดอง ชื่อน่าฟังน่ารับประทานเป็นอาหารพื้นถิ่นของชาวท่าระแนะ มักนิยมรับประทานกับแกงเผ็ด แกงเขียวหวานก็ได้ หรือทอดมันก็ดี จะทำให้ได้รสชาติอาหารที่อร่อยยิ่งขึ้น ข้าวแดงเป็นการนำข้าวสวยที่หุงให้แข็งไม่นิ่มมากมาผัดเหมือนข้าวผัด โดยเ

ป่าชายเลนบ้านท่าระแนะ : หนักแน่น มั่นคง แม้ต้องขึ้นอยู่ในพื้นโคลนเลน


ภูมิทัศน์ที่แปลกตาที่ท่านจะได้เห็นและสัมผัสด้วยตาตนเองอย่างหนึ่งในพื้นที่ป่าชายเลน เช่น ที่บ้านท่าระแนะ ได้แก่ ความแตกต่างและความหลากหลายระบบรากของพรรณไม้ในป่าชายเลนชนิดต่างๆ ที่พบเห็น ซึ่งเกิดจากการปรับตัวของไม้ป่าชายเลนเพื่อให้เหมาะสมกับส

ป่าชายเลนบ้านท่าระแนะ : ดินแดนแห่งพืชทนเค็ม


สำหรับต้นไม้ที่อยู่บนบก หากเราเอาน้ำเค็มรดเชื่อว่าไม่กี่วันต้นไม้เหล่านั้นก็คงตายไม่มีเหลือ แต่ท่านเคยสงสัยหรือไม่ว่า ทำไมต้นไม้ในป่าชายเลนที่ถูกน้ำเค็มท่วมขังเกือบตลอดเวลาจึงไม่ตาย ? คำตอบที่ว่า ต้นไม้ในป่าชายเลนสามารถใช้น้ำเค็มในการเจริญเ

ป่าชายเลนบ้านท่าระแนะ : ป่าชายเลนเดินได้แห่งดินแดนตะวันออก


“ป่าชายเลนบ้านท่าระแนะ เป็นป่าชายเลนเดินได้” เป็นอีกหนึ่งประโยคที่ท่านจะต้องได้ยินเมื่อมีโอกาสมาเที่ยวที่บ้านท่าระแนะแห่งนี้ ซึ่งเป็นการบอกเล่าของสมาชิกชุมชนที่กล่าวถึงการเพิ่มขึ้นของพื้นดินหรือพื้นที่ในป่าชายเลนแห่งนี้อย่างช้า ๆ จนดูเสมือน

แกงคั่วหอยพอกใบชะพลู


แกงคั่วหอยพอกใบชะพลู เป็นอาหารพื้นบ้านของชาวท่าระแนะที่มีเอกลักษณ์ มีส่วนประกอบหลักคือหอยพอกและใบชะพลู หอยพอกเป็นหอยที่พบในพื้นที่ท่าระแนะเป็นหอยสองฝาขนาดใหญ่อาศัยในป่าชายเลนเป็นหอยที่ชาวท่าระแนะนิยมนำมาบริโภคทำเป็นอาหารหลากหลายเมนู แต่ที่ไ

ขนมพิมพ์ข้าวตอก


ขนมพิพม์ข้าวตอก เป็นขนมพื้นบ้านของตำบลหนองคันทรง ซึ่งจะใช้เป็นขนมในวันสำคัญ หรือวันมงคลต่างๆ เช่น งานบุญงานประเพณีของท้องถิ่น ดังนั้นการทำขนมพิมพ์ข้าวตอกจึงจะเป็นการทำในช่วงที่มีวันมงคลเท่านั้น ขนมพิมพ์ข้าวตอกนี้เป็นขนมโบราณสืบทอดมาเป็

นางจิตพร ชูใจหาญ


นางจิตพร ชูใจหาญ เป็นชาวท่าระแนะโดยกำเนิด เป็นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่ใบคันทรง โดยได้เรียนวิธีการทำสบู่โดยใช้พืชชนิดอื่น แต่อยากพัฒนาสบู่ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนเอง และได้ทราบจากคนรุ่นเก่าว่าสามารถนำใบคันทรงมาต้มอาบสามารถรักษาโรคผิวหนัง และโ

นายศักนารินทร์ สุเนตร


นายศักนารินทร์ สุเนตร (พี่จักร) เป็นชาวท่าระแนะโดยกำเนิด เป็นผู้ที่มีความชำนาญในการจับปูแสมในป่าชายเลน โดยมีทักษะสายตา และการจับที่ว่องไวเพื่อป้องกันไม่ให้ปูหนีบ อุปกรณ์ในการจับปูคือถุงมือ และประป๋องที่ดัดแปลงให้บริเวณปากกระป๋องมีฝาปิดคล้า

นางสินีนาฏ สมุทรผา


นางสินีนาฏ สมุทรผา (พี่หล้า) เป็นผู้ที่มีความชำนาญในการทำอาหารพื้นบ้าน เช่น ปลากระบอกแดดเดียว ใบโกงกางดอกลำพูชุบแป้งทอด ข้าวแดงแตงดอง และอาหารอื่นๆ ซึ่งพี่หล้าสามารถทำอาหารพื้นบ้านของท่าระแนะได้เกือบทุกเมนู มีรสชาติอร่อยรับประทานแล้วต

นายมาโนช สมุทรผาโนช


นายมาโนช สมุทรผา เป็นชาวท่าระแนะโดยกำเนิด มีความสามารถทางด้านการประมงโดยเฉพาะการล้อมอวนปลากระบอก ซึ่งเป็นรายได้หลักในการทำประมง การใช้อวนล้อมปลากระบอกจะใช้ทักษะความชำนาญโดยต้องมีความเข้าใจต่อธรรมชาติการขึ้นลงของน้ำทะเลและพฤติกรรม

นายภาสกร เขียวขจี


นายภาสกร เขียวขจี (พี่เจี๊ยบ) เป็นชาวท่าระแนะโดยกำเนิด จบการศึกษาด้านเกษตร จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้กลับมาทำเกษตรอินทรีย์ในบ้านเกิดในชื่อ บ้านไร่เขียวขจีภาสกรฟาร์ม ซึ่งเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ โดยเริ่มจากการปลูกผัก

นางละมุน เพ่งจินดา


นางละมุน เพ่งจินดา เป็นชาวท่าระแนะโดยกำเนิด เป็นผู้ชำนาญด้านการทำอาหารพื้นบ้านโดยนำทรัพยากรในท้องถิ่นทั้งพืชและสัตว์มาปรุงเป็นอาหาร เช่น แกงหอยพอกใบชะพลู ห่อหมกปลาน้ำดอกไม้ใบตานี น้ำพริกไข่ปู จันรอนย่าง ต้มส้มปลากระบอกลูกเถาคัน นอกจากน

นางไพรัตน์ สุเนตร


นางไพรัตน์ สุเนตร (พี่กระถิ่น) เป็นชาวท่าระแนะโดยกำเนิด เป็นหัวหน้ากลุ่มมัดย้อม พีกระถินเล่าว่าได้ไปอบรมทำผ้ามัดย้อมแต่เป็นมัดย้อมจากพืชชนิดอื่น แต่ด้วยในพื้นที่ท่าระแนะมีชื่อเสียงเรื่องป่าชายเลนอายุ 200 ปี โดยเฉพาะลานรากไม้ตะบูนขาว จึงอย

นางสิน ชูใจหาญ


นางสิน ชูใจหาญ (ป้าสิน) เป็นชาวท่าระแนะโดยกำเนิด อายุ 84 ปี ป้าสินมีความชำนาญเรื่องจักสานโดยได้รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นพ่อ แม่ และการเรียนรู้เอง พยายามดัดแปลงจนทำให้ป้าสินสามารถผลิตภัณฑ์จักสานได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นหมวก ชะลอม กระบุง กระด้ง

นายก้องภพ สุเนตร


นายก้องภพ สุเนตร (ลุงโจ๋น) อายุ 61 ปี เป็นชาวท่าระแนะโดยกำเนิด มีความสามารถในการหาเพรียงเจาะไม้ในป่าชายเลน โดยลุงโจ๋นได้กล่าวว่าเพรียงเจาะไม้นี้จะพบอยู่ในต้นโกงกาง และต้นตะบูน และทำให้ไม้ยืนต้นตาย กลุ่มคนที่นิยมรับประทานจะเป็นคนในท้องถ

นายสายชล สุเนตร


นายสายชล สุเนตร (ผู้ใหญ่สายชล) เป็นชาวท่าระแนะโดยกำเนิด เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านท่าระแนะ เป็นผู้ริเริ่มการท่องเที่ยวชุมชนของท่าระแนะ เป็นหัวเรือใหญ่ในกรนำชุมชนในการทำกิจกรรมต่างๆ ด้านการท่องเที่ยว และเป็นป

ป่าชายเลนบ้านท่าระแนะ : ปอดและแหล่งเก็บกักคาร์บอนที่สำคัญของจังหวัดตราด


ป่าชายเลนบ้านบ้านท่าระแนะเป็นป่าชายเลนแบบขึ้นอยู่ริมร่องน้ำหรือทางน้ำจืดที่ไหลลงสู่ทะเล และเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ป่าชายเลนของตำบลหนองคันทรงซึ่งมีพื้นที่ที่ยังคงสภาพธรรมชาติตามมติของคณะรัฐมนตรีมากถึง 5,260.48 ไร่

อาชีพการจับปูแสม


พื้นที่ป่าชายเลนบ้านท่าระแนะเป็นแหล่งกำเนิดทรัพยากรธรรมชาติที่คอยหล่อเลี้ยงทุก ๆ ชีวิตในชุมชนให้ได้มีอาชีพ และเป็นแหล่งทำมาหากิน และค้าขายกันตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษมาอย่างยาวนาน ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในพื้นที่แห่งนี้ต่

การวางอวนล้อมปลากระบอก


ปลากระบอกแดดเดียวจากบ้านท่าระแนะ เป็นผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำแปรรูปขึ้นชื่อที่สั่งครั้งเดียวไม่เคยพอ ปลากระบอกและสารพัดเมนูจากปลากระบอกจากบ้านท่าระแนะเป็นอีกหนึ่งผลผลิตสัตว์น้ำที่มีชื่อเสียงเลื่องลือทั้งในระดับท้องถิ่นและในหมู่นักท่

การวางลอบปูทะเล


สำหรับพวกเราแล้ว เมื่อพูดถึงอาหารทะเลหรือซีฟู้ด บรรดาเมนูต่างๆ ที่ถูกรังสรรค์ขึ้นมาจากปูม้าและปูทะเล ย่อมเป็นหนึ่งในตัวเอกของงานชนิดที่ว่า หากปราศจากปูแล้ว ซีฟู้ด คงไม่เป็น ซีฟู้ด กันเลยทีเดียว และสำหรับชุมชนท่าระแนะ อาชีพการทำประมงปูท

จักสานไม้ไผ่


ไผ่ หรือไม้ไผ่ (Bamboo) เป็นพืชในวงศ์ Gramineae เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวในวงศ์หญ้าที่มีลำต้นสูงใหญ่ ดอก ออกเป็นช่อ เมื่อดอกแห้งแล้วต้นก็จะตายไป ขึ้นอยู่เป็นกอในป่า หรือในเขตชุมชน ชาวบ้านนิยมนำส่วนลำต้นมาใช้สอย เช่น ทำเครื่องเรือน สิ่งก่อสร้าง

หมวกใบจาก


ต้นจาก (Nypa fruitcans Wurmb.) เป็นพืชตระกูลปาล์ม (Arecaceae) พบบริเวณชายฝั่ง ริมคลอง หรือปากแม่น้ำ เจริญได้ดีในน้ำกร่อยค่อนข้างจืดและดินเลนนุ่ม เจริญอยู่เป็นกลุ่มขนาดใหญ่ ใบเรียวยาวขอบใบขนานปลายใบแหลมแผ่นใบหนาเหนียวและมัน ชาวบ้านนิยมนำส่ว