ซึง

ทำจากไม้เนื้อแขฌงมีลวดลาย มีกระโหลกรูปร่างกลมเป็นโพรงเจาะรูตรงกลาง ส่วนคันทวนเป็นสี่เหลี่ยมแขนยาว เจาะรูสอดลูกบิดข้างละ2อัน รวมเป็น 4 อัน มีตะพานหรือนมรับนิ้วจำนวน 9 อัน

ขนาด

ย.69 ซม. ส.4 ซม.