มักกะลีผล


มีลักษณะคล้ายรูปรางชายและหญิงมีใบหน้าและอวัยวะต่างๆคล้ายมนุษย์ มีก้านจุกไม้บนหัวของมักกะลีผล วัตถุมีสีน้ำตาล