เกือกกะลา


ทำจากกะลามะพร้าวผ่าสองซีก มีเชือกเจาะยาวเป็นที่ถือ