รูปแกะสลักเทวดา


เป็นไม้แกะสลักรูปเทวดานั่งในท่าเทพบุตรพนมมือ ตกแต่งลวดลายทรงเครื่อง สวมชฎา นั่งอยู่บนฐานบัวคว่ำบัวหงาย


ตาลปัตร


แผ่นวงกลมทำจากโลหะเคลือบทองเหลือง ประดับลายดอกและสัตว์ทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งเป็นรูปกระต่ายและอีกด้านเป็นรูปนกยูง ติดพลอยหุงบนลายดอก


ฉัตรเล็ก


ทรงสูงฐานเท้าช้าง มีก้านสูง มี7 ชั้น มียอดแหลม