กระติ๊บข้าว


ลักษณะคล้ายกระบุงมีฝาปิดเปิด มีขาที่ทำด้วยไม้เนื้อแข็งแยกเป็นสี่แฉก ตัววัตถุสานด้วยไม้ไผ่มีความหนา ทรงกระบอกมีฝาปิด มีสีน้ำตาลอ่อน


น้ำถุ้ง


มีลักษณะครึ่งวงกลมสานด้วยไม้ไผ่บุรอยผิวด้วยยางไม้ มีไม้ยางคาดกันเป็นหูหิ้ว


ขันโตก


ขันโตกสานจากหวายมีฐานและขายกสูงหกขาและมีส่วนของถาดที่มีความกว้างและมีปากกว้างสองชั้น มีลวดลายดอกไม้สีน้ำตาลประดับอยู่บริเวณขาทั้งหกข้างและฐาน


ตะกร้าหวาย


เป็นตะกร้าสานจากหวายมีขนาดเล็กเป็นทรงสี่เหลี่ยมปากกว้างด้านในโล่งมีหูหิ้วสานจากหวาย 1 คู่ มีสีน้ำตาลอ่อน


พาน


เป็นพานขนาดเล็กสานขึ้นจากหวายตรงกลางเป็นลายคล้ายน้ำวนมีสีน้ำตาลอ่อนทั้งอัน