ซึง


ทำจากไม้เนื้อแขฌงมีลวดลาย มีกระโหลกรูปร่างกลมเป็นโพรงเจาะรูตรงกลาง ส่วนคันทวนเป็นสี่เหลี่ยมแขนยาว เจาะรูสอดลูกบิดข้างละ2อัน รวมเป็น 4 อัน มีตะพานหรือนมรับนิ้วจำนวน 9 อัน


กู่เจิ้ง(พิณจีน)


ลักษณะคล้ายจะเข้ มีสี่สายทำจากไม้เนื้อแข็งสีน้ำตาลแดงเข้ม ตัววัตถุเป็นโพรงมีรูเจาะข้างละสองรูรวมสี่รู


ขลุ่ยไม้ไผ่


เป็นท่อนไม้ไผ่ขนาดยาวมีการเจาะรูบนตัวไม้จำนวน 7 รู ด้านปลายมีการเจาะเป็นช่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก


กลองยาวเล็ก


กลองยาวขนาดเล็กขาสูงบุหนังกลองด้วยหนังวัว ส่วนอื่นทำจากไม้


โหวด


รูปร่างเป็นทรงกระบอกทำจากไม้กู่แดนมีขนาดเล็ก หัวโหวดมีลักษณะสอบแหลมปลายมน ลูกโหวดทำเป็นปล้องติดกับแกน เรีงลำดับสั้นไปยาว ตัวลูกโหวดทำมาจากไม้ไผ่ มีแกนโหวด ด้านในทำมาจากไม้ไผ่ วัตถุเป็นสีน้ำตาลอ่อน