ดาบญี่ปุ่น


ดาบญี่ปุ่นทำจากโลหะ ด้ามจับทำจากไม้มีการหุ้มด้วยแผ่นหนังตรงฝักดาบและด้ามจับมีส่วนของกระบังมือเป็นรูปคล้ายดอกไม้บานคั่นอยู่ระหว่างใบดาบกับด้ามจับ ส่วนปลายของด้ามจับเป็นโลหะและลายใบไม้


ไม้ตะพด


ไม้ตะพดทำจากไม้สีน้ำตาลมีมีดซ่อนอยู่ข้างในประดับตกแต่งด้วยการแกะลายเป็นเกล็ดเล็กๆซ้อนกับลายใบไม้ ส่วนหัวมีลักษณะคล้ายดอกบัวตูฒ


กระบี่


กระบี่ทำจากโลหะทั้งใบดาบ และด้ามจับมีตัวโกร่งกระบี่ ฝักกระบี่ทำจากไม้ทาสีแดงมีเชือกสีเหลืองมัดอยู่ตรงบริเวณตอนต้นของฝัก ตกแต่งด้วยโลหะแผ่นคาดอยู่ปลายของฝักกระบี่ห้าเส้นและคาดอยู่บริเวณใกล้ที่มัดเชือกอีกสองเส้น


สามง่าม


สามง่ามเล็กทำจากโลหะแหลมเป็นแท่งแยกออกเป็นสามแท่งและส่วนด้ามจับทำจากไม้


หน้าไม้


ทำจากไม้สีน้ำตาลอ่อน ใช้ไม้ชิ้นใหญ่ทำเป็นแกนกลางเจาะรูเป็นสี่เหลี่ยมแล้วนำไม้ไผ่สอดเข้าไปลักษณะคล้ายกับโครงของว่าว มีเชือกมัดติดไม้ทั้งสองข้างและมีชิ้นไม้ขนาดเล็กด้านล่างสุดสามารถขยับได้