เครื่องโม่ข้าว


เครื่องโม่ข้าว เป็นอุปกรณ์สำหรับโม่ข้าว ลักษณะเป็นฐานปูนทรงกลม มีไม้สำหรับใช้จับเพื่อหมุน เครื่องโม่ข้าวมีขนาดความสูง 25 เซนติเมตร ความกว้าง 53.5 เซนติเมตร ความยาว 42.5 เซนติเมตร เดิมเป็นของนางจันติ๊บ บัวมะลิ และปัจจุบันได้มอบให้กับศูนย์การเรียนรู้ฯ