ไม้เท้า / ไม้เต๊า (ภาษาไตลื้อ)


ไม้เท้ากระดูกงูชิ้นนี้ เดิมเป็นสมบัติของนายเมืองแก้ว บัวมะลิ ซึ่งได้รับมาจากผู้สูงอายุชาวยองในประเทศพม่า สะสมมาแล้วกว่า 50 ปีก่อนที่จะมอบให้กับศูนย์การเรียนรู้ฯ ส่วนหัวและส่วนปลายของไม้เท้าทำมาจากไม้สีน้ำตาล ส่วนลำตัวของไม้เท้าทำมาจากกระดูกงู ไม้เท้ามีความยาว 83 เซนติเมตร ในอดีตผู้สูงอายุจะใช้ไม้เท้านี้ในการช่วยเดินหรือพยุงให้เดินได้คล่องตัวมากขึ้น ปัจจุบันไม้เท้ากระดูกงูเก็บรักษาไว้ที่หลองข้าวอุ้ยติ๊บโดยยังคงมีสภาพสมบูรณ์