ตลับเทป


ตลับเทปชิ้นนี้เดิมเป็นของนางพรรษา บัวมะลิ ที่ได้สะสมไว้ และปัจจุบันได้มอบให้กับศูนย์การเรียนรู้ฯ ตลับเทปมีลักษณะสี่เหลี่ยมเป็นวัตถุโปร่งใสใช่เป็นที่จัดเก็บตัวเทป ตลับเทปชิ้นนี้มีขนาดความสูง 7 เซนติเมตร ยาว 11.4 เซนติเมตร กว้าง 2 เซนติเมตร มีสภาพสมบูรณ์


แผ่นเสียง


แผ่นเสียงนี้ เดิมเป็นของหนานโอ มีระยะเวลาการสะสมประมาณ 50 ปี มีลักษณะเป็นแผ่นวงกลมสีดำ มีสภาพชำรุด ตัวแผ่นมีรอยร้าว วิธีการใช้งานจะนำแผ่นเสียงไปวางบนเครื่องเล่นแผ่นเสียง ปัจจุบันประเทศไทยได้เลิกผลิตแผ่นเสียงในระบบอุตสาหกรรมตั้งแต่ปี พ.ศ.2535 เป็นต้นมา แต่ยังคงเป็นที่นิยมของนักสะสมของเก่าในปัจจุบัน


สะล้อเล็ก


เป็นคันไม้ยาวมีกะลาข้างล่างเจาะรูมีสองสาย


ขลุ่ยเล็ก


เป็นท่อยาว มีรูเป่าและรูสำหรับใช้มือกด


วิทยุเทปกลาง


เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีหูหิ้วและเสาอากาศ เปิดเทป และเสียบไฟ ใส่ถ่าน


ซึงเล็ก


คล้ายกีต้าร์หรือพิน ทำจากไม้และมีสายสี่สาย


ซึงใหญ่


คล้ายกีต้าร์หรือพิน ทำจากไม้ และมีสี่สาย


วิทยุเทป(เล็ก)


เป็นทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีหูหิ้วและมีเสาอากาศ สามารถเสียบไฟหรือใส่ถ่ายเป็นก้อนได้


ขลุ่ยเล็ก


เป็นท่อยาว มีรูเป่าและรูสำหรับใช้มือกด


สะล้อใหญ่


คันเป็นไม้ยาวมีกะลาข้างล่างเจาะรู มีสาย2 สาย


ขลุ่ยใหญ่


เป็นท่อทรงยาว มีรูเป่าและรูสำหรับใช้มือกด