ติดต่อ

  • Address: เลขที่222222 ตำบลบ้านลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  • Email: mail@gmail.com
  • Phone: 053-0000000
  • Website: https://www.navanurak.in.th/thailue
  • Facebook: www.facebook.com/ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยไตลื้อ-บ้านใบบุญ-525367750846816
  • Youtube:

ข้อมูลผู้เยี่ยมชม

  • เปิดทำการ วันอังคาร - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
    เวลาทำการ 9.00-17.00 น.