คราดนา / เฝ่อ (ภาษาไตลื้อ)

คราดนา หรือ เฝ่อ ในภาษาไทลื้อ เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร มีลักษณะเป็นคาน มีคันชักที่เป็นซี่ห่างๆ สำหรับกวาดหญ้า และไถดินให้ร่วนซุย เฝ่อชิ่นนี้ทำมาจากไม้เนื้อแข็ง มีอายุประมาณ 80 ปี มีขนาดความสูง 90 เซนติเมตร ความยาว 100 เซนติเมตร เดิมเป็นสมบัติของนายพรหมา บุญชุ่มใจ

ขนาด

ขนาด : ส. 93 ซม. ย. 100 ซม./ ลักษณะทางกายภาพ : มีคันถือด้านจับเป็นไม้ด้านล่างเป็นซี่ไม้ใช้สำหรับคราดดินตอนทำนา

ชื่อเจ้าของ

นายพรมมา บุญชุ่มใจ

ประวัติเจ้าของ

ไม่ทราบรายละเอียด

ประวัติวัตถุจัดแสดง

เป็นอุปกรณ์ใช้ในการคราดดินหน้านา

แหล่งที่ได้มา/โอนย้าย

นาย พรมมา บุญชุ่มใจ ได้มอบให้กับศูนย์การเรียนรู้ฯ

ช่วงเวลาการสะสม

ประมาณ 80 ปี