ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลายเส้นการ์ตูน


ลักษณะงานของเเดน สุดสาครจะเป็นงาน 2 มิติ ลายเส้นมีความหยักโค้งแสดงถึงอาการเคลื่อนไหวของวัตถุหรือตัวละครในฉาก หน้าตาตัวละครขึ้นอยู่กับการจินตนาการของผู้วาด ประกอบกับการศึกษาลักษณะทางกายภาพและการเคลื่อนไหวผ่านหนังสือกายวิภาค (Anatomy) ที่แสดงท่าทางเคลื