ข่าวและกิจกรรม

จำหน่ายเสื้อยืด "ปีศาจแห่งกาลเวลา" เพื่อสมทบทุนศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
"ผมเป็นปีศาจที่กาลเวลาได้สร้างขึ้นมาหลอกหลอนคนที่อยู่ในโลกเก่า ความคิดเก่า ทำให้เกิดความละเมอหวาดกลัว และไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องปลอบใจท่านเหล่านี้ได้ เท่ากับไม่มีอะไรหยุดยั้งความรุดหน้าของกาลเวลาที่จะสร้างปีศาจเหล่านี้ให้มากขึ้นทุกที"
ปีศาจ, เสนีย์ เสาวพงษ์

เสื้อยืดลายพิเศษ "ปีศาจแห่งกาลเวลา" โดยได้รับแรงบันดาลใจจากวรรณกรรมไทยที่มีชื่อเสียงเรื่อง "ปีศาจ" ของเสนีย์ เสาวพงษ์ โดยบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ ปีศาจแห่งความก้าวหน้า ที่กาลเวลาได้สร้างขึ้นมา โดยปีศาจเหล่านี้ยึดมั่นในคำว่า "เสรีภาพ เสมอภาค ภราดรภาพ" ที่คอยหลอกหลอนคนในยุคเก่า ซึ่งหมายถึงกลุ่มอนุรักษนิยมและกลุ่มประเพณีนิยมที่ยั่งยึดมั่นในความเชื่อ อุดมการณ์และขนบธรรมเนียมประเพณีแบบดั้งเดิม ปีศาจกาลเวลาเหล่านี้เอง กำลังเพิ่มจำนวนมากขึ้น จนไม่สามารถหยุดยั้งได้...

ราคา : 247.50 บาท (รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้แก่ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน ในนาม
มูลนิธิสิทธิเพื่อความยุติธรรม - ช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงของรัฐ)

สีเสื้อ: สีดำ

ไซส์ท่ีจัดจำหน่าย: XS, M, L, XL, XXL

สถานที่จัดจำหน่าย: ม็อบประชาชนผู้เป็นปีศาจแห่งกาลเวลา (โปรดติดตามประกาศ)

Illustrator: Dan Sudsakorn

หมายเหตุ สินค้าดังกล่าวผลิตขึ้นเพื่อการจัดจำหน่ายในนามของกลุ่มศิลปินปลดแอกเท่านั้น ไม่ได้จัดจำหน่ายในนามของคุณแดน สุดสาครและวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์