ติดต่อ

  • Address: เลขที่ ตำบลบางขุนศรี อำเภอบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700
  • Email:
  • Phone:
  • Website: https://www.resource.lib.su.ac.th/cartoon/web/timeline?timeline=2519/1976&menu=timeline
  • Facebook:
  • Youtube:

ข้อมูลผู้เยี่ยมชม

  • สนิท สุดสาครเป็นนักวาดการ์ตูนที่ไม่ได้สังกัดในหน่วยงานหรือองค์กรใด และไม่ได้เปิดเป็นนิทรรศการให้คนทั่วไปให้เยี่ยมชม แต่ผู้ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการ์ตูนไทย สามารถติดต่อเข้าเยี่ยมชมได้
    เวลาทำการไม่ระบุ-ไม่ระบุน.