กระดาษ A4 หรือ กระดาษ 100 ปอนด์สีสแตมป์ปากกาพิกมา เบอร์ 0.5หมึกจีนพู่กันไทยแหลมทอง เบอร์ 4พู่กันวินเซอร์ เบอร์ 4ดินสอ 2B