การเก็บรายละเอียด


การลงเส้นด้วยหมึก


การร่างลายเส้น


ตัวอย่างผลงานของคุณแดน สุดสาคร


ตัวอย่างผลงานของคุณแดน สุดสาคร


ตัวอย่างผลงานของคุณแดน สุดสาคร


กระดาษ A4 หรือ กระดาษ 100 ปอนด์


สีสแตมป์


ปากกาพิกมา เบอร์ 0.5


หมึกจีน


พู่กันไทยแหลมทอง เบอร์ 4


พู่กันวินเซอร์ เบอร์ 4


ดินสอ 2B


ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับลายเส้นการ์ตูน


ลักษณะงานของเเดน สุดสาครจะเป็นงาน 2 มิติ ลายเส้นมีความหยักโค้งแสดงถึงอาการเคลื่อนไหวของวัตถุหรือตัวละครในฉาก หน้าตาตัวละครขึ้นอยู่กับการจินตนาการของผู้วาด ประกอบกับการศึกษาลักษณะทางกายภาพและการเคลื่อนไหวผ่านหนังสือกายวิภาค (Anatomy) ที่แสดงท่าทางเคลื