Dan Sudsakorn Digital Archive

ฐานข้อมูลที่รวบรวมองค์ความรู้มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเกี่ยวกับการวาดการ์ตูนของ "แดน สุดสาคร" นามปากกาของนักวาดการ์ตูนชาวไทยสนิท สุดสาคร เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในกลุ่มนักอ่านการ์ตูนเล่มละบาทไทยว่า "เจ้าพ่อแห่งการ์ตูนผีไทย" โดยเรื่องราวที่คุณแดนนำเสนอมักเกี่ยวข้องกับตำนานพื้นบ้าน ภูติผีปีศาจ และความเชื่อท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเร้นลับ เป็นต้น ทั้งนี้คุณแดนยังมีแนวการวาดภาพ (genres) ที่ถนัดอีกหลากหลาย เช่น แถววิถีชีวิต เทพนิยม จักรวงษ์ เสียดสีและล้อการเมือง เป็นต้น แต่ไม่ได้เป็นที่นิยมเท่ากับการวาดภาพการ์ตูนผี ทั้งนี้การ์ตูนที่วาดมักแฝงข้อคิดและคติสอนใจภายในเรื่องราว ซึ่งมักมีความเกี่ยวข้องกับความเชื่อทางพุทธศาสนาและจริยธรรม ปัจจุบันด้วยความนิยมของการ์ตูนเล่มละบาทที่ลดลง ทำให้คุณแดนได้ขยายขอบเขตของการวาดการ์ตูนเป็นการรับวาดสตอรี่บอร์ดสำหรับการทำภาพยนตร์ ละคร โฆษณา รวมไปถึงการวาดโปสเตอร์ ภาพบนไพ่ทาโร และรวมไปถึงงานออกแบบลวดลายบนผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ Dan Sudsakorn Digital Archive จัดทำขึ้นโดยกลุ่มนักศึกษาสาขาการจัดการมรดกวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อเก็บรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการ์ตูนของ "แดน สุดสาคร" ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น โดยฐานข้อมูลแบ่งประเภทของการนำเสนอออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ (1) การ์ตูนของ "แดน สุดสาคร" นำเสนอข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการ์ตูนไทย ความเป็นมาของการวาดการ์ตูนของคุณแดน สุดสาคร (2) อุปกรณ์ในการวาดการ์ตูน (3) ตัวอย่างผลงานของคุณแดน สุดสาคร