Summer Collection


สำหรับ summer collection เน้นรูปแบบที่เรียบง่าย ใส่สบายเหมาะกับอากาศประเทศไทย สอดคล้องกับแนวคิดการออกแบบอย่างยั่งยืน ทั้งการใช้สีย้อมจากธรรมชาติ ใช้เส้นใยธรรมชาติ รวมถึงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีรูปแบบการออกแบบที่แสดงถึงกลิ่นอายความเป็นภูไท ทั้ง

Winter Collection


เน้นการใช้ผ้าย้อมคราม ซึ่งผ้าย้อมครามก็เป็นสิ่งที่โดดเด่นของชุมชนบ้านห้วยหีบมาออกแบบผลิตภัณฑ์ที่มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีเป็นเซ็ต เสื้อผ้า พร้อมรองเท้า และกระเป๋า ชุดกระโปรง ราคา 789 บาท เซ็ตชุดเสื้อ และกางเกง ราคา 1,249 บาท กระเ

เครื่องใช้ในครัวเรือน


งานหัตถกรรมพื้นบ้านที่เป็นของแท้ดั้งเดิม ยังคงมีอยู่ในบ้านครัวเรือน หากเหลือใช้ก็จะนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ มีกลุ่มเกษตรกรเครื่องจักสานชุมชนภูไทบ้านห้วยหีบ ซึ่งจะทำเครื่องจักสานจากไม้ไผ่เพื่อใช้ในครัวเรือน และจำหน่าย เช่น ตะกร้า กระเช้า กระสอบ กระบุง

อุปกรณ์ดักจับสัตว์ต่าง ๆ


ภาพแสดงอุปกรณ์ดักจับสัตว์ เช่น ข้อง เบ็ด อวน ฉมวก สุ่ม สวก

เครื่องจักสาน


การปักผ้า


การปักผ้าของชาวภูไทบ้านห้วยหีบเริ่มจากโครงการส่งเสริมศิลปาชีพผ้าปัก ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

การย้อมผ้า


การทอผ้า


กลุ่มเกษตรทอผ้าภูไทห้วยหีบ โดยฝ้ายของบ้านห้วยหีบจะมีลักษณะเด่นคือเป็นสีน้ำตาล มีกิจกรรมให้เข้าร่วมตั้งแต่การเก็บฝ้าย อิ้วฝ้าย ตีฝ้าย ทำฝ้ายเป็นหลอด และการทอผ้า สำหรับลวดลายในการทอผ้าที่มีมาแต่ดั้งเดิม คือ ลายดอกพิกุล

พิธีเสียเคราะห์


พิธีเสียเคราะห์ มีองค์ประกอบที่สำคัญ คือ กระทงจากกาบกล้วย อาจเป็นกระทงสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมแล้วแต่ชนิดของการเสียเคราะห์ พื้นกระทงปูรองด้วยใบตองกล้วย นำกาบกล้วยทำเป็นห้องและชั้น สำหรับวางเครื่องสักการะต่าง ๆ

ภูผาด่าง


ภูผาด่าง

หลวงพ่อสิมน้อย


หลวงพ่อสิมน้อย วัดโพธิ์ศรีจันทร์

วัดดอยธรรมเจดีย์


วัดดอยธรรมเจดีย์

วัดป่าห้วยหีบ


วัดป่าห้วยหีบ

การเหยา


ชาวภูไทบ้านห้วยหีบมีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ นับถือผู้เฒ่าผู้แก่ ผู้สูงอายุ ผีเจ้าที่เจ้าทาง ผีปูตา ผีตาแฮก ผีบรรพบุรุษ เมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไปหาหมอทางไสยศาสตร์ หมอเหยา หมอผีหมอเสี่ยงของ เสี่ยงไข้ รักษาโดยการเข้าพิธีเสี่ยงทาย ซึ่งชาวบ้านเรียกว่า หม

ฮีต 12 คอง 14


ประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาแต่โบราณจนถึงปัจจุบันของชาวภูไท บ้านห้วยหีบ มีงานบุญต่าง ๆ เรียกว่า ฮีต 12 คอง 14

งานศพ


การลงแขกทำนา


คนในชุมชนโดยทั่วไปจะใช้ชีวิตที่มีความเป็นอยู่เรียบง่าย มีความสามัคคีกัน และเมื่อถึงช่วงเวลาฤดูทำนา ทำไร่ จะไปช่วยกันโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง

การแต่งงาน


ชาวภูไทมีวัฒนธรรมในเรื่องการถักทอเสื้อผ้าอย่างเด่นชัด จึงปรากฏเสื้อผ้าชนิดต่าง ๆ ทั้งฝ้าฝ้าย ผ้าไหมในกลุ่มชาวภูไท โดยเฉพาะผ้าแพรวานับว่ามีวัฒนธรรมเรื่องเสื้อผ้าเด่นชัดมาก สำหรับผ้าซิ่นวัฒนธรรมของกลุ่มภูไทที่เด่นชัด คือ การทอผ้าซิ่นหมี่ตีนต่อเป็นผืนเด

การเกิด


การเกิดมักสัมพันธ์โดยตรงกับข้อห้ามต่างๆ ที่เชื่อมโยงจากแม่สู่เด็กที่อยู่ในครรภ์ ดังนั้น คติความเชื่อเกี่ยวกับประเพณีการเกิดของชาวภูไทจึงให้ความสำคัญเรื่องข้อห้าม กล่าวคือ หลังจากที่แม่คลอดลูกและกลับมาจากโรงพยาบาล ทางครอบครัวและชาวบ้านใกล้เคียงจะมาช่ว

พิธีขึ้นบ้านใหม่


ตามั่นคำทอง เป็นความเชื่อและพิธีกรรมการขึ้นบ้านใหม่ของชาวไทยอีสาน เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยในบ้านใหม่อยู่เย็นเป็นสุขและมีความเจริญรุ่งเรือง โดยสมมุติให้ตามั่นผู้มาจากเมืองที่มีความมั่งคั่งสมบูรณ์มาค้ำคูณให้เป็นสิริมงคลในวันที่มีฤกษ์งามยามดี อุดมสมบูรณ์พร้

การถนอมอาหาร


การดำรงชีวิตหรือวิถีชีวิตของชาวภูไทจะเป็นชุมชนที่มีขนาดปานกลาง โดยลักษณะทั่วไปจะใช้ชีวิตที่มีความเป็นอยู่เรียบง่าย รักความสงบ ส่งผลให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่ที่พึ่งพาอาศัยกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัย มีการถนอมอาหารเก็บไว้ในฤดูแล้ง และแลกเปลี่ยนอาหารแก่กันแล

การแต่งกาย


การแต่งกายผู้ชายภูไทมักนุ่งผ้าสีดำ หรือนุ่งผ้าขาวม้าด้ายสีขาว สวมเสื้อด้ายสีดำด้วยผ้าพื้นเมือง ผู้หญิงมักนุ่งผ้าซิ่นสีดำ มีกำไลเงินใส่ข้อมือกับต่างหู ซึ่งทำด้วยเงินหรือทองเหลือง เสื้อนิยมทำเป็นเสื้อแขนกระบอกสามส่วนติดกระดุมธรรมดา กระดุมเงิน หรือเหรีย

ภาษา


ภาษาภูไทเป็นภาษาที่ไพเราะ ใช้สื่อสารควบคู่กับวิถีชีวิตมาจนถึงปัจจุบัน มีหางเสียงยาว เป็นเอกลักษณ์ เช่น ไปไหน ภาษาภูไท ไปเซอ หรือไปตะเรอ, กินข้าวกับอะไร กินเข่ากับเผอ, รักคุณมาก มักเจ้าแฮง, กลับบ้าน เมอเฮือน, อร่อย แซบอะหลี สร

ฟ้อนภูไทสกลนคร


ภาพแสดงการฟ้อนภูไทของชุมชนบ้านห้วยหีบ