ฝาภาชนะดินเผาจีน


ฝาภาชนะดินเผาจีน มีลวดลายดอกไม้สีน้ำเงิน มีจุกสำหรับจับ สันนิษฐานว่าเป็นรูปสุนัข เนื่องจากได้แตกหักไปแล้ว เป็นภาชนะดินเผาเคลือบ ใช้สำหรับปิดฝาภาชนะดินเผา มีขนาดกว้าง 21.5 เซนติเมตร สูง 6.5 เซนติเมตร วัตถุชิ้นนี้ได้รับบริจาคจากศรัทธาวัด นายมานิต แก้วพรมมา ให้แก่พิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง


จานกระเบื้อง


จานกระเบื้องใบนี้ เป็นจานขนาดใหญ่มีลวดลายพรรณพฤกษาสีน้ำเงิน มีนาดกว้าง 22.3 เซนติเมตร สูง 3 เซนติเมตร เป็นภาชนะดินเผาเคลือบ สภาพชำรุดที่บริเวณขอบภาชนะเพียงเล็กน้อย ใช้สำหรับใส่อาหาร


ถ้วยกระเบื้อง


ถ้วยกระเบื้องเคลือบสีขาว ประดับลายดอกไม้สีส้ม มีขนาดความกว้าง 25.2 เซนติเมตร สูง 11.5 เซนติเมตร สภาพของวัตถุชำรุดเนื่องจากมีรอยร้าว ประโยชน์ใช้สอยคือใช้บรรจุอาหาร ถ้วยใบนี้ได้รับมอบจากคุณหมออัมพร รินคำ


คนโท


คนโท เป็นเครื่องปั้นดินเผา ฐานเล็ก ลำตัวอ้วนใหญ่และมนกลม ค่อยเรียวเล็กลงมาเกือบถึงส่วนปาก ส่วนขอบปากบานออก มีขนาดความกว้าง 9.6 เซนติเมตร สูง 18.3 เซนติเมตร สภาพชำรุด ขอบปากแตกหัก คนโทขนาดเล็กมักใช้ในการหยาดน้ำหรือใช้ในพิธีกรรม นายมานิต แก้วพรมมา เป็นผู้บริจาคให้กับวัด


จานกระเบื้องเคลือบ


จานกระเบื้องเคลือบดินเผา ผิวสีน้ำตาล มีลวดลายประดับที่ลำตัว ส่วนก้นด้านในมีลายดอกไม้ มีขนาดความกว้าง 22.5 เซนติเมตร สูง 7 เซนติเมตร ใช้บรรจุอาหาร สภาพชำรุด เนื่องจากขอบปากแตกหัก


กาน้ำชา


กาน้ำร้อน เป็นดินเผาเคลือบประดับลายมังกร ศิลปะจีน ลำตัวทรงกระบอก พวยกาเรียวเล็ก มีขนาดความกว้าง 14.6 เซนติเมตร ความสูง 17.3 เซนติเมตร ใช้ใส่น้ำชาหรือน้ำร้อน สภาพของวัตถุ มีสภาพแตกร้าวบริเวณลำตัว ขอบปากพวยกาหัก นายมานิต แก้วพรมมา เป็นผู้นำมาบริจาคให้กับวัด


เครื่องปั้นดินเผา


ไหดินเผามีลักษณะ ฐานเล็ก ค่อยๆกว้างขึ้นไปจนกว้างสุดที่บริเวณบ่า แล้วค่อยๆเรียวเล็กลงที่ขอบปาก มีขนาดความกว้าง 11 เซนติเมตร สูง 13.6 เซนติเมตร พบจากแหล่งเตาเผาล้านนาเก่า สภาพชำรุด ขอบปากแตกหัก ได้รับบริจาคจากคุณชไมพร บุญเพิ่มพูน


ถ้วยกระเบื้องเคลือบสีเขียว


เป็นถ้วยกระเบื้องดินเผาเคลือบสีเขียวผิวเรียบ ไม่มีลวดลายใดๆ อยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีความกว้าง 20 เซนติเมตร สูง 8.8 เซนติเมตร ใช้สำหรับใส่อาหาร โดยได้รับบริจาคจากศรัทธาวัด นางสมใจ บุญใส


กาน้ำ


กาน้ำดินเผาเคลือบผิวรูปช้าง พื้นผิวสีขาว ประดับลวดลายดอกไม้สีชมพูบริเวณลำตัว สภาพสมบูรณ์ ประโยชน์ใช้สอยคือใช้ใส่น้ำชาหรือน้ำร้อน


ไห


ไหใบนี้ เป็นไหดินเผาเคลือบผิวสีน้ำตาล ใต้ฐานวางเป็นสีขาว ฐานเล็ก ลำตัวอ้วนกลม ปากแคบกว่าความกว้างของลำตัว สภาพของวัตถุมีความสมบูรณ์ มีขนาดความกว้าง 12.4 เซนติเมตร สูง 8.9 เซนติเมตร ใช้สำหรับใส่อาหารหรือวัตถุขนาดเล็ก