น้ำบวย


น้ำบวย ทำจากกะลามะพร้าวผ่าครึ่ง แล้วนำมาต่อเข้ากับด้ามที่ทำจากไม้เนื้อแข็ง มีขนาดความกว้าง 14.1 เซนติเมตร สูง 8.8 เซนติเมตร ตักน้ำดื่มจากหม้อน้ำ หรืออาจจะนำมาตักแกงได้อีกด้วย ชิ้นนี้มีสภาพชำรุด ด้ามจับหัก


หมอนไม้


หมอนไม้ ทำจากท่อนไม้ขนาดใหญ่นำมาขัดแต่งให้เป็นทรง ฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนบนปาดให้มนเพื่อรองรับศีรษะ มีขนาดความกว้าง 9.9 เซนติเมตร ยาว 19.4 เซนติเมตร สูง 9.4 เซนติเมตร วัตถุชิ้นนี้ได้รับบริจาคจากนางสมใจ บุญใส


กระเป๋าถือ


กระเป๋าถือใบนี้ทำจากไม้เนื้อบาง ขึ้นเป็นทรงกระบอกฐานวงรี ประดับลวดลายด้วยลวดลายทรงเรขาคณิตทำจากหวายอย่างละเอียด สภาพยังคงสมบูรณ์ ใช้สำหรับใส่ข้าวของเครื่องใช้ติดตัวเล็กน้อย โดยมีขนาดความสูง 21.4 เซนติเมตร กว้าง 8.3 เซนติเมตร ยาว 21.9 เซนติเมตร ได้รับบริจาคจากศรัทธาวัด นายสมเพชร กล้าหาญ และ นางบัวผัด กล้าหาญ


หมอนไม้


หมอนไม้ชิ้นนี้ ทำจากไม้สองแผ่นขัดกันเป็นรูปกากบาท สามารถพับหรือปรับระดับให้เหมาะสมกับสรีระแต่ละคนได้ มีขนาดความกว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 6.7 เซนติเมตร สูง 5.5 เซนติเมตร สภาพสมบูรณ์ หมอนในลักษณะนี้ เป็นหมอนที่พระภิกษุ หรือผู้ปฏิบัติธรรมรักษาศีลใช้สำหรับหนุนนอน


ฮอกวัว ฮอกควาย


ฮอกวัว ฮอกควาย ทำจากไม้แกะเป็นรูป มีสองส่วน คือส่วนตรงกลางที่มีลักษณะคล้ายกระดิ่ง และส่วนข้างที่มีลักษณะคล้ายค้อน ใช้คล้องคอสัตว์เลี้ยงอย่างวัว ควาย เวลาสัตว์เดิน ทั้งสองส่วนจะแกว่งกระแทกกันทำให้เกิดเสียง มีขนาดกว้าง 8.3 เซนติเมตร ยาว 24 เซนติเมตร สูง 16 เซนติเมตร


ไม้แกะสลักรูปช้าง


ไม้แกะสลักรูปช้าง ทำจากไม้เนื้อแข็งแกะสลักเป็นรูปช้าง มีฐานรอง ช้างอยู่ในท่ายืน มีขนาดความกว้าง 10.1 เซนติเมตร สูง 23.5 เซนติเมตร และมีความยาว 22.3 เซนติเมตร งาข้างขวาหาย ใบหูขวาชำรุด ฐานด้านหน้าชำรุด ใช้ประดับตกแต่งบ้าน


เดินกะลา


เดินกะลา เป็นของเล่นของเด็กในอดีต ทำจากกะลามะพร้าวผ่าครึ่ง นำส่วนฝามาเจาะรูตรงกลางแล้วร้อยเชือก ให้กะลาอยู่ส่วนปลาย เวลาเล่นจะต้องยืนอยู่บนกะลา มือกำเชือกแล้วเดิน การละเล่นเดินกะลาเป็นการละเล่นพื้นบ้านของไทย ที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านในการประยุกต์นำวัสดุเหลือใช้จากธรรมชาติมาสร้างสรรค์เป็นของเล่นเพื่อความสนุกสนาน นอกจากนี้ ยังเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อแขน ขา โดยเป็นการฝึกการทรงตัวของเด็กๆ อีกด้วย


ที่ฝนยาสมุนไพร


ที่ฝนยาสมุนไพร ทำจากไม้ มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาดกว้าง 5.2 เซนติเมตร ยาว 12 เซนติเมตร สูง 4.7 เซนติเมตร มีด้ามจับ สภาพค่อนข้างเก่า แต่ยังสมบูรณ์


ครกไม้


ครกไม้ ทำจากไม้เนื้อแข็ง สำหรับตำน้ำพริกวัตถุดิบปรุงอาหาร ครกชิ้นนี้ ลำตัวใหญ่ มีส่วนคอดก่อนถึงส่วนฐาน ส่วนฐานมีขนาดเท่าลำตัว สภาพชำรุดเนื่องจากลำตัวมีรอยร้าวและแยกตัวออกจากกัน


กล่องไม้


กล่องใบนี้ทำจากไม้ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีฝาปิด มีขนาดความกว้าง 18.2 เซนติเมตร ยาว 25.8 เซนติเมตร สูง 14.3 เซนติเมตร ได้รับบริจาคจากแม่อุ๊ยปั๋น กันทะวงศ์ อดีตเคยใช้ในการใส่หมากมาก่อน