รถจักรยานจำลอง (ของเล่น)


รถจักรยานจำลองเป็นวัตถุที่มีขนาดความยาว 34 เซนติเมตร กว้าง 11 เซนติเมตร สูง 19 เซนติเมตร ทำมาจากโลหะมีลักษณะคล้ายจักรยานของจริง แต่มีขนาดเล็กกว่ามาก มีสภาพสมบูรณ์ ประโยชน์ใช้สอยคือใช้ประดับตกแต่งบ้าน เป็นของที่ระลึก หรือเป็นของเล่นเด็ก


รถจักรยานซาเล้ง (ของเล่น)


รถจักรยานซาเล้ง (ของเล่น) เป็นวัตถุที่มีขนาดความกว้าง 19.6 เซนติเมตร ยาว 30.8 เซนติเมตร สูง 14 เซนติเมตร ทำจากโลหะ มีลักษณะคล้ายจักรยานซาเล้งติดพ่วงหน้า แต่มีขนาดเล็ก วัตถุมีสภาพสมบูรณ์ ใช้ประดับตกแต่งบ้าน เป็นของที่ระลึก และใช้เป็นของเล่นสำหรับเด็ก ได้รับบริจาคจากคุณจำนง ชุ่มใจ อายุการสะสมประมาณ 15 ปี


กระปุกใส่ปูนกินกับหมาก


กระปุกใส่ปูนกินกับหมากทำจากทองเหลือง มีขนาดความสูง 5.4 เซนติเมตร กว้าง 3.6 เซนติเมตร มีลักษณะเป็นทรงกระบอก มีสภาพสมบูรณ์ ประโยชน์ใช้สอยคือไว้ใส่ปูนขาวหรือปูนแดงที่ไว้กินกับหมาก โดยได้รับบริจาคจาก นายธีรพงศ์ ธาราพรรค และนางทัศนีย์ ธาราพรรค


ยอดสัปทน


ยอดสัปทน มีลักษณะทรงกรวยฐานไม่กว้างนักสภาพเก่า ชำรุดบริเวณปาก มีความกว้าง 5.1 ซม. สูง 12 ซม. ใช้สำหรับประดับบนยอดของตัวสัปทนเพื่อแสดงถึงฐานะของผู้ใช้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับความเคารพนับถือ


ตะเกียง


ตะเกียงทำจากเหล็ก มีลักษณะเป็นทรงกระบอก มีส่วนที่ยื่นขึ้นมาเพื่อให้เส้นเชือกโผล่ปลายขึ้นมาสำหรับจุดไฟ ขนาดกว้าง 2.5 เซนติเมตร สูง 12.5 เซนติเมตร เวลาใช้จะต้องใส่เชือกฝ้ายเข้าไปข้างใน โผล่ปลายขึ้นมาที่บริเวณส่วนปลายบนสุดของตะเกียง เติมน้ำมันใส่แล้วจึงจุดไฟ เนื่องจากในอดีตไม่มีไฟฟ้าใช้ ตะเกียงจึงมีความจำเป็นสำหรับให้แสงสว่างเวลากลางคืน


ก้านสัปทน


ก้านสัปทน รูปทรงกระบอก มีขนาดความสูง 17 ซม. กว้าง 2.5 ซม. มีการตกแต่งด้วยการประดับวงแหวนคัน เพื่อสะดวกในการจับใช้สำหรับสวมตัวสัปทน เพื่อจับถือ คาดว่าถอดก้านออกจากตัวสัปทนได้ ลักษณะค่อนข้างสมบูรณ์


ยอดสัปทน


ยอดสัปทน มีขนาดความสูง 17 ซม. กว้าง 3.5 ซม. มีรูปทรงกรวยคล้ายเจดีย์องค์เล็ก มียอดแหลม สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ใช้สำหรับสวมบนยอดสัปทน แสดงให้เห็นถึงศิลปะแบบล้านนา และสถานะของผู้ใช้ว่าเป็นพระภิกษุหรือผู้ที่ได้รับการนับถือ


เชิงเทียน


เชิงเทียนทำจากเหล็ก มีลักษณะคล้ายทัพพี มีขนาดความกว้าง 8.5 เซนติเมตร สูง 15.5 เซนติเมตร สภาพค่อนข้างเก่าแต่สมบูรณ์ ใช้สำหรับใส่น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อจุดให้แสงสว่าง ได้รับบริจาคจากนายสม ปิงใจ ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


เตารีด


เตารีดชนิดใส่ถ่านเผาไฟ ทำจากเหล็ก ด้ามจับติดอยู่บนฝาที่สามารถเปิดได้ ส่วนล่างกลวงไว้สำหรับใส่ถ่านให้เกิดความร้อน มีรูอยู่ด้านข้าง 4 รู สภาพสมบูรณ์ ขนาดความกว้าง 11 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร เมื่อจะใช้งานต้องใส่ถ่านที่เผาไฟจนแดงไว้ข้างใน จึงนำไปรีดผ้า เตารีดลักษณะนี้ภาษาไทยโบราณเรียกว่า “อุดเตา” มีน้ำหนักมาก เนื่องจากต้องใช้แรงน้ำหนักในการกดทับลงบนผืนผ้าที่จะรีดให้เรียบร่วมกับความร้อนจากถ่านภายในเตารีด โดยถ่านที่ใช้สำหรับรีดผ้านั้น มีความแตกต่างกับถ่านหุงข้าวที่ใช้กับเตาอั้งโล่ทั่วๆ ไป ถ่านที่ใช้หุงข้าวจะมีลักษณะเป็นท่อนยาวๆ เมื่อนำมาเผาไฟมักจะแตกเป็นลูกไฟเล็กๆ กระเด็นออกมา รวมทั้งเมื่อมอดแล้วมีขี้เถ้ามาก แต่สำหรับถ่านรีดผ้าจะมีลักษณะเป็นก้อนกลม เมื่อเผาไฟลูกไฟจะไม่แตกกระจายและมีขี้เถ้าน้อย ถ่านรีดผ้าส่วนมากมักทำจากไม้โกงกาง


กระปุกใส่ปูนกินกับหมาก


กระปุกใส่ปูนกินกับหมาก ลักษณะรูปทรงกระบอก ส่วนฝาเป็นรูปทรงกรวยปลายแหลม มีความกว้าง 3.6 เซนติเมตร สูง 10.9 เซนติเมตร สภาพค่อนข้างเก่าแต่สมบูรณ์ ใช้สำหรับใส่ปูนขาวปูนแดง ซึ่งเป็นปูนที่กินกับหมาก วัตถุชิ้นนี้ได้รับบริจาคจากนายธีรพล ธาราพรรค และนางทัศนีย์ ธาราพรรค ทำมาจากเหล็ก มีอายุกว่า 60 ปี


แก้วทองเหลือง


แก้วทองเหลือง มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกปากกว้าง ขนาดกว้าง 9.5 เซนติเมตร สูง 9.5 เซนติเมตร อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สำหรับใส่น้ำดื่ม หรือใส่ของชิ้นเล็กๆ


กระโถน


กระโถนใบนี้ ทำจากทองเหลือง ฐานมีขาดเล็ก ป่องบริเวณกลางลำตัว แล้วค่อยเรียวลงและบานออกที่บริเวณปาก กระโถนอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ใช้ในการรองน้ำหมาก หรืออาจจะนำไปใส่ของก็ได้ มีขนาดความกว้าง 19 เซนติเมตร สูง 19 เซนติเมตร


หัวเครื่องฟังเสียงหัวใจ


เครื่องฟังเสียงหัวใจ เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ ใช้สำหรับฟังเสียงหัวใจของผู้ป่วย มีลักษณะเป็นทรงกรวยแหลม มีช่องขนาดเล็กสำหรับต่อสายหูฟัง สภาพชำรุด เนื่องจากสายหูฟังหาย


กล่องใส่ยาสูบและที่เขี่ยบุหรี่


กล่องใส่ยาสูบและที่เขี่ยบุหรี่ เป็นวัตถุประเภททองเหลือง มีขนาดยาว 17.7 เซนติเมตร กว้าง 13.5 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร ฐานวางมีลักษณะเป็นวงรี ส่วนกล่องใส่ยาสูบเป็นสี่เหลี่ยม ที่เขี่ยบุหรี่เป็นรูปครึ่งวงรี สภาพสมบูรณ์ ประโยชน์ในการใส่ยาสูบและเขี่ยบุหรี่ หรือประดับตกแต่งบ้าน


ตะบันหมาก


ตะบันหมาก เป็นรูปทรงกระบอก ทำจากทองเหลือง มีก้านกระทุ้งสำหรับตำหมาก ทำจากเหล็กเป็นแท่งยาว มีจุกสำหรับจับ การใช้งาน คือ ใช้สำหรับตำหมากให้ละเอียด มีความกว้าง 6.2 เซนติเมตร สูง 29.6 เซนติเมตร มีสภาพสมบูรณ์ ในอดีตการกินหมากเป็นวัฒนธรรมการบริโภคที่นิยมทั้งของคนไทยและคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นที่นิยมทั้งในคนหนุ่มสาวและผู้สูงวัย ด้วยค่านิยมความงามที่ว่า คนที่มีฟันดำ คือ คนสวย อีกทั้งการเคี้ยวหมากยังสร้างความเพลิดเพลินอีกด้วย ปัจจุบันยังคงเหลือเพียงผู้สูงอายุเท่านั้นที่ยังคงกินหมาก นอกจากนี้ ยังพบเห็นการกินหมากได้ในปัจจุบัน โดยนิยมใช้เป็นของประกอบพิธีสำคัญๆ เช่น การสู่ขวัญ และการตั้งพิธีต่างๆ


เตาน้ำมันก๊าด


เตาน้ำมันก๊าด ทำจากทองเหลือง มีส่วนประกอบคือหัวจ่ายที่อยู่ด้านบน และถังน้ำมันที่อยู่ส่วนล่างซึ่งมีขนาดใหญ่ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ยังสามารถนำมาใช้งานได้ โดยใช้ในการประกอบอาหาร ได้รับบริจาคจากศรัทธาวัด นายนิคม พวงอินต๊ะ


ถ้วยใส่ปูนกินกับหมาก


ถ้วยใส่ปูนกินกับหมาก ทำจากทองเหลือง มีขนาดเล็ก รูปทรงคล้ายถ้วย มีสภาพสมบูรณ์ โดยใช้ใส่ปูนขาวหรือปูนแดงกินกับหมาก


ระฆัง


ระฆังทองเหลือง ในอดีตเป็นสิ่งของในพิธีกรรม แต่ต่อมาก็ถูกนำมาใช้ประดับตกแต่งบ้าน หรือใช้เป็นเครื่องมือส่งสัญญาณ ระฆังชิ้นนี้ประดับลายช้างสลับกับลายเทวดา อดีตใช้สำหรับตกแต่งศาสนสถาน หรือใช้ในการให้สัญญาณในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ


เข็มขัดทองเหลือง


เข็มขัดทองเหลืองเส้นนี้ทำมาจากทองเหลือง เป็นลวดลายพรรณพฤกษา อยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีความยาว 99.5 เซนติเมตร กว้าง 3.3 เซนติเมตร อายุประมาณ 20 ปี การใช้งานคือนำมารัดที่เอวซิ่นหรือกางเกง


กล่องใส่ยาสูบ


กล่องใส่ยาสูบ เป็นภาชนะสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทำจากทองเหลืองมีฝาปิดตกแต่งลวดลายบนฝาเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมมน สภาพสมบูรณ์ มีขนาดกว้าง 10 ซม. ยาว 8 ซม. สามารถนำมาใส่ของได้หลากหลาย โดยหลักคือ ใส่ยาสูบ บุหรี่ นอกจากนั้นแล้วยังสามารถนำไปใส่เหรียญ ธนบัตร และบัตรต่าง ๆ


น้ำบวย


น้ำบวย ทำจากกะลามะพร้าวผ่าครึ่ง แล้วนำมาต่อเข้ากับด้ามที่ทำจากไม้เนื้อแข็ง มีขนาดความกว้าง 14.1 เซนติเมตร สูง 8.8 เซนติเมตร ตักน้ำดื่มจากหม้อน้ำ หรืออาจจะนำมาตักแกงได้อีกด้วย ชิ้นนี้มีสภาพชำรุด ด้ามจับหัก


หมอนไม้


หมอนไม้ ทำจากท่อนไม้ขนาดใหญ่นำมาขัดแต่งให้เป็นทรง ฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ส่วนบนปาดให้มนเพื่อรองรับศีรษะ มีขนาดความกว้าง 9.9 เซนติเมตร ยาว 19.4 เซนติเมตร สูง 9.4 เซนติเมตร วัตถุชิ้นนี้ได้รับบริจาคจากนางสมใจ บุญใส


กระเป๋าถือ


กระเป๋าถือใบนี้ทำจากไม้เนื้อบาง ขึ้นเป็นทรงกระบอกฐานวงรี ประดับลวดลายด้วยลวดลายทรงเรขาคณิตทำจากหวายอย่างละเอียด สภาพยังคงสมบูรณ์ ใช้สำหรับใส่ข้าวของเครื่องใช้ติดตัวเล็กน้อย โดยมีขนาดความสูง 21.4 เซนติเมตร กว้าง 8.3 เซนติเมตร ยาว 21.9 เซนติเมตร ได้รับบริจาคจากศรัทธาวัด นายสมเพชร กล้าหาญ และ นางบัวผัด กล้าหาญ


หมอนไม้


หมอนไม้ชิ้นนี้ ทำจากไม้สองแผ่นขัดกันเป็นรูปกากบาท สามารถพับหรือปรับระดับให้เหมาะสมกับสรีระแต่ละคนได้ มีขนาดความกว้าง 20 เซนติเมตร ยาว 6.7 เซนติเมตร สูง 5.5 เซนติเมตร สภาพสมบูรณ์ หมอนในลักษณะนี้ เป็นหมอนที่พระภิกษุ หรือผู้ปฏิบัติธรรมรักษาศีลใช้สำหรับหนุนนอน