แก้วทองเหลือง


แก้วทองเหลือง มีรูปร่างเป็นทรงกระบอกปากกว้าง ขนาดกว้าง 9.5 เซนติเมตร สูง 9.5 เซนติเมตร อยู่ในสภาพสมบูรณ์ สำหรับใส่น้ำดื่ม หรือใส่ของชิ้นเล็กๆ


กระโถน


กระโถนใบนี้ ทำจากทองเหลือง ฐานมีขาดเล็ก ป่องบริเวณกลางลำตัว แล้วค่อยเรียวลงและบานออกที่บริเวณปาก กระโถนอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ใช้ในการรองน้ำหมาก หรืออาจจะนำไปใส่ของก็ได้ มีขนาดความกว้าง 19 เซนติเมตร สูง 19 เซนติเมตร


หัวเครื่องฟังเสียงหัวใจ


เครื่องฟังเสียงหัวใจ เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ ใช้สำหรับฟังเสียงหัวใจของผู้ป่วย มีลักษณะเป็นทรงกรวยแหลม มีช่องขนาดเล็กสำหรับต่อสายหูฟัง สภาพชำรุด เนื่องจากสายหูฟังหาย


กล่องใส่ยาสูบและที่เขี่ยบุหรี่


กล่องใส่ยาสูบและที่เขี่ยบุหรี่ เป็นวัตถุประเภททองเหลือง มีขนาดยาว 17.7 เซนติเมตร กว้าง 13.5 เซนติเมตร สูง 15 เซนติเมตร ฐานวางมีลักษณะเป็นวงรี ส่วนกล่องใส่ยาสูบเป็นสี่เหลี่ยม ที่เขี่ยบุหรี่เป็นรูปครึ่งวงรี สภาพสมบูรณ์ ประโยชน์ในการใส่ยาสูบและเขี่ยบุหรี่ หรือประดับตกแต่งบ้าน


ตะบันหมาก


ตะบันหมาก เป็นรูปทรงกระบอก ทำจากทองเหลือง มีก้านกระทุ้งสำหรับตำหมาก ทำจากเหล็กเป็นแท่งยาว มีจุกสำหรับจับ การใช้งาน คือ ใช้สำหรับตำหมากให้ละเอียด มีความกว้าง 6.2 เซนติเมตร สูง 29.6 เซนติเมตร มีสภาพสมบูรณ์ ในอดีตการกินหมากเป็นวัฒนธรรมการบริโภคที่นิยมทั้งของคนไทยและคนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นที่นิยมทั้งในคนหนุ่มสาวและผู้สูงวัย ด้วยค่านิยมความงามที่ว่า คนที่มีฟันดำ คือ คนสวย อีกทั้งการเคี้ยวหมากยังสร้างความเพลิดเพลินอีกด้วย ปัจจุบันยังคงเหลือเพียงผู้สูงอายุเท่านั้นที่ยังคงกินหมาก นอกจากนี้ ยังพบเห็นการกินหมากได้ในปัจจุบัน โดยนิยมใช้เป็นของประกอบพิธีสำคัญๆ เช่น การสู่ขวัญ และการตั้งพิธีต่างๆ


เตาน้ำมันก๊าด


เตาน้ำมันก๊าด ทำจากทองเหลือง มีส่วนประกอบคือหัวจ่ายที่อยู่ด้านบน และถังน้ำมันที่อยู่ส่วนล่างซึ่งมีขนาดใหญ่ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ยังสามารถนำมาใช้งานได้ โดยใช้ในการประกอบอาหาร ได้รับบริจาคจากศรัทธาวัด นายนิคม พวงอินต๊ะ


ถ้วยใส่ปูนกินกับหมาก


ถ้วยใส่ปูนกินกับหมาก ทำจากทองเหลือง มีขนาดเล็ก รูปทรงคล้ายถ้วย มีสภาพสมบูรณ์ โดยใช้ใส่ปูนขาวหรือปูนแดงกินกับหมาก


ระฆัง


ระฆังทองเหลือง ในอดีตเป็นสิ่งของในพิธีกรรม แต่ต่อมาก็ถูกนำมาใช้ประดับตกแต่งบ้าน หรือใช้เป็นเครื่องมือส่งสัญญาณ ระฆังชิ้นนี้ประดับลายช้างสลับกับลายเทวดา อดีตใช้สำหรับตกแต่งศาสนสถาน หรือใช้ในการให้สัญญาณในการประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ


เข็มขัดทองเหลือง


เข็มขัดทองเหลืองเส้นนี้ทำมาจากทองเหลือง เป็นลวดลายพรรณพฤกษา อยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีความยาว 99.5 เซนติเมตร กว้าง 3.3 เซนติเมตร อายุประมาณ 20 ปี การใช้งานคือนำมารัดที่เอวซิ่นหรือกางเกง


กล่องใส่ยาสูบ


กล่องใส่ยาสูบ เป็นภาชนะสี่เหลี่ยมผืนผ้า ทำจากทองเหลืองมีฝาปิดตกแต่งลวดลายบนฝาเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมมน สภาพสมบูรณ์ มีขนาดกว้าง 10 ซม. ยาว 8 ซม. สามารถนำมาใส่ของได้หลากหลาย โดยหลักคือ ใส่ยาสูบ บุหรี่ นอกจากนั้นแล้วยังสามารถนำไปใส่เหรียญ ธนบัตร และบัตรต่าง ๆ