รถจักรยานจำลอง (ของเล่น)


รถจักรยานจำลองเป็นวัตถุที่มีขนาดความยาว 34 เซนติเมตร กว้าง 11 เซนติเมตร สูง 19 เซนติเมตร ทำมาจากโลหะมีลักษณะคล้ายจักรยานของจริง แต่มีขนาดเล็กกว่ามาก มีสภาพสมบูรณ์ ประโยชน์ใช้สอยคือใช้ประดับตกแต่งบ้าน เป็นของที่ระลึก หรือเป็นของเล่นเด็ก


รถจักรยานซาเล้ง (ของเล่น)


รถจักรยานซาเล้ง (ของเล่น) เป็นวัตถุที่มีขนาดความกว้าง 19.6 เซนติเมตร ยาว 30.8 เซนติเมตร สูง 14 เซนติเมตร ทำจากโลหะ มีลักษณะคล้ายจักรยานซาเล้งติดพ่วงหน้า แต่มีขนาดเล็ก วัตถุมีสภาพสมบูรณ์ ใช้ประดับตกแต่งบ้าน เป็นของที่ระลึก และใช้เป็นของเล่นสำหรับเด็ก ได้รับบริจาคจากคุณจำนง ชุ่มใจ อายุการสะสมประมาณ 15 ปี


กระปุกใส่ปูนกินกับหมาก


กระปุกใส่ปูนกินกับหมากทำจากทองเหลือง มีขนาดความสูง 5.4 เซนติเมตร กว้าง 3.6 เซนติเมตร มีลักษณะเป็นทรงกระบอก มีสภาพสมบูรณ์ ประโยชน์ใช้สอยคือไว้ใส่ปูนขาวหรือปูนแดงที่ไว้กินกับหมาก โดยได้รับบริจาคจาก นายธีรพงศ์ ธาราพรรค และนางทัศนีย์ ธาราพรรค


ยอดสัปทน


ยอดสัปทน มีลักษณะทรงกรวยฐานไม่กว้างนักสภาพเก่า ชำรุดบริเวณปาก มีความกว้าง 5.1 ซม. สูง 12 ซม. ใช้สำหรับประดับบนยอดของตัวสัปทนเพื่อแสดงถึงฐานะของผู้ใช้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับความเคารพนับถือ


ตะเกียง


ตะเกียงทำจากเหล็ก มีลักษณะเป็นทรงกระบอก มีส่วนที่ยื่นขึ้นมาเพื่อให้เส้นเชือกโผล่ปลายขึ้นมาสำหรับจุดไฟ ขนาดกว้าง 2.5 เซนติเมตร สูง 12.5 เซนติเมตร เวลาใช้จะต้องใส่เชือกฝ้ายเข้าไปข้างใน โผล่ปลายขึ้นมาที่บริเวณส่วนปลายบนสุดของตะเกียง เติมน้ำมันใส่แล้วจึงจุดไฟ เนื่องจากในอดีตไม่มีไฟฟ้าใช้ ตะเกียงจึงมีความจำเป็นสำหรับให้แสงสว่างเวลากลางคืน


ก้านสัปทน


ก้านสัปทน รูปทรงกระบอก มีขนาดความสูง 17 ซม. กว้าง 2.5 ซม. มีการตกแต่งด้วยการประดับวงแหวนคัน เพื่อสะดวกในการจับใช้สำหรับสวมตัวสัปทน เพื่อจับถือ คาดว่าถอดก้านออกจากตัวสัปทนได้ ลักษณะค่อนข้างสมบูรณ์


ยอดสัปทน


ยอดสัปทน มีขนาดความสูง 17 ซม. กว้าง 3.5 ซม. มีรูปทรงกรวยคล้ายเจดีย์องค์เล็ก มียอดแหลม สภาพค่อนข้างสมบูรณ์ ใช้สำหรับสวมบนยอดสัปทน แสดงให้เห็นถึงศิลปะแบบล้านนา และสถานะของผู้ใช้ว่าเป็นพระภิกษุหรือผู้ที่ได้รับการนับถือ


เชิงเทียน


เชิงเทียนทำจากเหล็ก มีลักษณะคล้ายทัพพี มีขนาดความกว้าง 8.5 เซนติเมตร สูง 15.5 เซนติเมตร สภาพค่อนข้างเก่าแต่สมบูรณ์ ใช้สำหรับใส่น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อจุดให้แสงสว่าง ได้รับบริจาคจากนายสม ปิงใจ ซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่


เตารีด


เตารีดชนิดใส่ถ่านเผาไฟ ทำจากเหล็ก ด้ามจับติดอยู่บนฝาที่สามารถเปิดได้ ส่วนล่างกลวงไว้สำหรับใส่ถ่านให้เกิดความร้อน มีรูอยู่ด้านข้าง 4 รู สภาพสมบูรณ์ ขนาดความกว้าง 11 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร สูง 20 เซนติเมตร เมื่อจะใช้งานต้องใส่ถ่านที่เผาไฟจนแดงไว้ข้างใน จึงนำไปรีดผ้า เตารีดลักษณะนี้ภาษาไทยโบราณเรียกว่า “อุดเตา” มีน้ำหนักมาก เนื่องจากต้องใช้แรงน้ำหนักในการกดทับลงบนผืนผ้าที่จะรีดให้เรียบร่วมกับความร้อนจากถ่านภายในเตารีด โดยถ่านที่ใช้สำหรับรีดผ้านั้น มีความแตกต่างกับถ่านหุงข้าวที่ใช้กับเตาอั้งโล่ทั่วๆ ไป ถ่านที่ใช้หุงข้าวจะมีลักษณะเป็นท่อนยาวๆ เมื่อนำมาเผาไฟมักจะแตกเป็นลูกไฟเล็กๆ กระเด็นออกมา รวมทั้งเมื่อมอดแล้วมีขี้เถ้ามาก แต่สำหรับถ่านรีดผ้าจะมีลักษณะเป็นก้อนกลม เมื่อเผาไฟลูกไฟจะไม่แตกกระจายและมีขี้เถ้าน้อย ถ่านรีดผ้าส่วนมากมักทำจากไม้โกงกาง


กระปุกใส่ปูนกินกับหมาก


กระปุกใส่ปูนกินกับหมาก ลักษณะรูปทรงกระบอก ส่วนฝาเป็นรูปทรงกรวยปลายแหลม มีความกว้าง 3.6 เซนติเมตร สูง 10.9 เซนติเมตร สภาพค่อนข้างเก่าแต่สมบูรณ์ ใช้สำหรับใส่ปูนขาวปูนแดง ซึ่งเป็นปูนที่กินกับหมาก วัตถุชิ้นนี้ได้รับบริจาคจากนายธีรพล ธาราพรรค และนางทัศนีย์ ธาราพรรค ทำมาจากเหล็ก มีอายุกว่า 60 ปี