ติดต่อ

  • Address: เลขที่ ตำบลหนองแหย่ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50000
  • Email:
  • Phone: 053-255-182
  • Website: https://www.anurak.in.th/watrongmeng
  • Facebook: https://www.facebook.com/พิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง-จเชียงใหม่-458648050883877
  • Youtube:

ข้อมูลผู้เยี่ยมชม

  • เปิดทำการ วันอังคาร - วันอาทิตย์
    เวลาทำการ09.00 -17.00 น.