วิถีชีวิต


วิถีชีวิตของประชาชนชาวลำปางเชื้อสายจีนที่ได้มาอาศัยอยู๋ในพื้นที่และดำเนินกิจการทำมาหากิน แต่ก็ไม่เคยละเลยความเป็นตัวตนของตนเอง


การขุดค้นทางโบราณคดี


การให้ความสำคัญในด้านประวัติศาสตร์ของท้องที่ โดยมีการขุดค้นทางโบราณคดีเพื่อหาข้อมูลทางประวิศาสตร์ในท้องถิ่น ซึ่งมีตัวแทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนร่วมสังเกตุการณ์


เสวนาวิชาการท้องถิ่น


การเสวนาทางวิชาการท้องถิ่น เล่าเรื่องเมืองลำปางโดยผู้อาวุโสปราชญ์ท้องถิ่นมาเล่าความเป็นมาในอดีตถ่ายทอดให้คนรุ่นใหม่ได้รับรู้ โดยมีตัวแทนคนรุ่นใหม่ และพระสงฆ์เข้าร่วมกิจกรรม


ลำปางเอฟซี


กองเชียร์ของสโมสรฟุตบอลลำปางเอฟซี มาให้กำลังใจและร่วมเชียร์ทีมฟุตบอลของจังหวัดซึ่งเป็นตัวแทนแข่งขันในลีคฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย


ช่างซอ


เอกลักษณ์พื้นถิ่นทางวรรณกรรมการขับร้องหรือที่เรียกว่าการ “ซอ” เป็นความบันเทิงที่ได้รับความนิยมมากในอดีตซึ่งปัจจุบันนั้นหาผู้สืบต่อได้ยากและน้อยลงทุกวัน


งานบุญสลุงหลวง


งานบุญสลุงหลวงเป็นงานที่ประชาชนในจังหวัดลำปางให้ความสำคัญและเข้าร่วมกันอย่างมากมาย โดยทางหน่วยงานราชการและเอกชนจะร่วมเดินขบวนไปตามเส้นทางในตัวเมืองเพื่อรับน้ำขมิ้นส้มป่อยจากประชาชนรายทางใส่ในสลุงเงินใบใหญ่แล้วนำไปสรงน้ำพระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้าบริเวณข่วงหน้าเทศบาลนครลำปาง


วันขึ้นปีใหม่


ประชาชนชาวลำปางร่วมงานเฉลิมฉลองงานเคาท์ดาวน์วันขึ้นปีใหม่ บริเวณข่วง 5 แยกหอนาฬิกาหน้าเทศบาลนครลำปาง


น้ำมงคล


ประชาชนมารอรับน้ำสรงพระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้า ซึ่งมีความเชื่อว่าน้ำนั้นจะเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์และเป็นมงคล


ทำแกงฮังเล


การทำแกงฮังเลหม้อขางหลวง (กระทะใบใหญ่) แสดงถึงความร่วมมือร่วมใจของชุมชนต่างๆในพื้นที่ได้มาทำกิจกรรมร่วมกัน


ก๋องใหญ่ปี๋ใหม่เมือง


ภาพการแสดงแสง สี เสียง งานก๋องใหญ่ ปี๋ใหม่เมืองของจังหวัดลำปาง โดยมีการตั้งพลับพลารับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ในการเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงานดังกล่าว


ทำบุญสะพานรัษฎาภิเศก


การทำบุญเฉลิมฉลองสะพานรัษฎาภิเศกโดยพระสงฆ์จะมาสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคลซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะจัดขึ้นเป็นประจำในทุกๆปี..


พระแก้วมรกตดอนเต้า


พระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้า พระคู่บ้านคู่เมืองที่ชาวจังหวัดลำปางให้ความศรัทธาและเคารพอย่างสูง โดยจะอันเชิญมาจากวัดพระธาตุลำปางหลวง


แห่กลอง


ภาพกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมแสดงความสามารถในงานสลุงหลวงก๋องใหญ่ปี๋ใหม่เมือง โดยเป็นการตีกลองในแต่ละชนิดเพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมในจังหวัดลำปาง


เทพบุตรสลุงหลวง


ขบวนแห่สลุงหลวงโดยมีเทพบุตรสลุงหลวงเป็นผู้ประคองสลุงหลวงเพื่อรับน้ำขมิ้นส้มป่อยจากประชาชนในจังหวัด เพื่อไปสรงน้ำพระเจ้าแก้วมรกตดอนเต้า


ล่องสะเปาน้ำ


งานประเพณีล่องสะเปาจาวเวียงละกอนซึ่งแต่ละชุมชนจะทำสะเปาที่มีความสวยงามมาล่องลงในแม่น้ำวังในเดือนยี่เป็งของทุกปี


แห่เจ้า


ภาพบรรยากาศการแห่เจ้าของประชาชนชาวลำปางเชื้อสายจีน ที่แสดงถึงการให้ความเคารพต่อบรรพบุรุษของตน


งานสลุงหลวง


ภาพบรรยากาศขบวนแห่งานบุญสลุงหลวงซึ่งจะจัดขึ้นในทุกๆวันที่ 12 เมษายนของทุกปี โดยจะมีหน่วยงานทั้งจากภาครัฐและเอกชนในพื้นที่เข้าร่วมเดินในขบวนแห่เพื่อไปสรงน้ำพระเจ้าแก้วมรกต


กลุ่มเยาวชน


กลุ่มเยาวชนจากแต่ละอำเภอเข้าร่วมแสดงความสามารถเช่นการเล่นดนตรีพื้นเมือง ร่วมในขบวนปี๋ใหม่เมืองในวันที่ 13 เมษายน


บูรณะกำแพงเมือง


การบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์กำแพงเมืองด้านทิศเหนือในเขตเทศบาลนครลำปางหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า กำแพงเมืองประตูม้า ซึ่งเป็นแนวกำแพงเมืองที่หลงเหลืออยู่เพียงแห่งเดียวของจังหวัดลำปางที่สามารถมองเห็นได้


งานแห่พระพุทธรูป


ประชาชนชาวลำปางร่วมงานแห่พระพุทธรูปสำคัญในวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี โดยจะมีการนำพระพุทธรูปที่แต่ละพื้นที่ให้ความศรัทธามาแห่ให้คนในจังหวัดได้สรงน้ำ เช่น พระแก้วมรกตดอนเต้า พระเจ้าไม้แก่นจันทร์


ประเพณีสรงน้ำวัดพระแก้วดอนเต้า


งานพระเพณีสรงน้ำพระธาตุวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จะตรงกับวันวิสาขบูชาหรือวันเพ็ญเดือน 6 (8เป็ง)


ถนนคนเดินกาดกองต้า


ถนนคนเดินกาดกองต้าซึ่งจัดขึ้นทุกๆวันเสาร์และอาทิตย์เป็นถนนคนเดินที่มีบรรยากาศของอาคารแบบโคโลเนียล