ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะดูงานจาก เทศบาลตำบลเสริมงาม จ.ลำปาง เข้าเยี่มชม

ต้อนรับคณะดูงานจาก เทศบาลตำบลเสริมงาม จ.ลำปาง จำนวน30คน เข้าเยี่ยมชมหอปูมละกอน