กระเบื้องมุงหลังคาแบบลอนประติมากรรมดินเผารูปช้างประติมากรรมดินเผารูปบุคคลต่อสู้กันพระพิมพ์ปางสมาธิ ศิลปะศรีวิชัยต้นโพธิ์ดินเผาธรรมจักรและกวางหมอบประติมากรรมดินเผารูปคชลักษมีพระพิมพ์ดินเผาภาพพระพุทธรูปปางแสดงธรรมตุ้มหูทองคำแม่พิมพ์ดินเผาภาพพระพุทธรูปปางสมาธิแม่พิมพ์เครื่องประดับสมัยทวารวดีตะคันดินเผาเครื่องมือเครื่องใช้อิฐฤกษ์แวดินเผาปูนปั้นรูปคนแคระลูกเต๋า ทำจากดินเผาและงาช้างแผ่นดินเผารูปหน้าต่างจำลอง(กุฑุ)เศียรยักษ์ปูนปั้นกระเบื้องและเครื่องประดับสถูป
ตุ้มหูสำริดและตะกั่วพระพุทธรูปปางปฐมเทศนาแผ่นกินเผารูปนรสิงห์ประติมากรรมปูนปั้นรูปสิงห์