การจำหน่ายเครื่องดื่มแบบ Take away


มีการจำหน่ายเครื่องดื่มแบบ Take away ซึ่งบรรจุภัณฑ์จะเป็นขวดแก้วที่มีการใช้รูปไก่ และประยุกต์ใช้ลายเบญจรงค์ให้มีความทันสมัยมากขึ้น โดยจะสามารถสร้างรายได้ และเอกลักษณ์ให้กับชุมชนได้ นอกจากนี้สามารถสั่งซื้อได้ทั้งออนไลน์และหน้าร้าน โดยจะมีคิวอาร์โค้ดให

โซนถ่ายภาพ


ภายในคาเฟ่ของเราจะมีโซนถ่ายรูปเพื่อให้สามารถลงรูปและcheck inได้ โดยโซนถ่ายรูปจะมีเสื้อผ้าที่ประยุกต์ใช้ความเป็นเอกลักษณ์ของลายเครื่องเบญจรงค์มาไว้บนตัวผ้า ให้ได้เช่าไว้ถ่ายรูปภายในชุมชน ในราคาเช่าชุดละ 50 บาท ต่อชุด โดยมีค่ามัดจำ 300 บาท ต่อชุด ในกรณ

สมุดภาพ


ภายในตัวเล่มจะมีกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการการเรียนรู้ทางสมองของเด็ก เช่น กิจกรรมจับคู่ ระบายสี เขาวงกต และหาของ โดยในแต่ละกิจกรรมจะถูกนำเสนอผ่านการเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี ตัวอย่างเช่น กิจกรรมหาของที่ถูกซ่อ

กระเป๋าปักลายเครื่องเบญจรงค์


กระเป๋าปักลายเบญจรงค์ มีทั้งหมด 2 แบบ คือแบบสะพายข้าง และ แบบถือ โดยนำลวดลายเบญจรงค์ที่มีในหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี มาปักลงบนกระเป๋าเพื่อให้เกิดความสวยงามสามารถใช้เป็นที่ระลึก อีกทั้งยังสามารถพกพา และใช้ประโยชน์จากกระเป๋าได้อีกด้วย ซึ่งลวดลายเบญจรงค์

แก้วน้ำเก็บความเย็น


แก้วเก็บความเย็นลายเบญจรงค์และลายนกยูงที่เป็นเอกลักษณ์ ในราคา 199 บาท และลายไก่ในราคา 299 บาท โดยสามารถนำแก้วมาใช้เป็นส่วนลด 10 % ในการซื้อเครื่องดื่มครั้งถัดไปภายในร้านอาหารและคาเฟ่

ร้านอาหารและคาเฟ่


ร้านอาหาร และคาเฟ่อยู่ภายในบริเวณชั้น 1 ของอาคาร ซึ่งแนวคิดของการจัดทำคือ การสร้างธุรกิจให้กับชุมชน และจะมีการใช้ทรัพยากรภายในชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับวัฒนธรรม โดยชุมชนจะสามารถสร้างอาชีพและรายได้นอกเหนือจากการจำหน่ายภาชนะเครื่องเบญจรงค์ได้

ห้องจัดแสดงที่2


ภายในห้องนี้จะเป็นโซนกรรมวิธีการผลิตเครื่องเบญจรงค์ โดยจะใช้วิธีการฉายแสงภาพคนกำลังทำเครื่องเบญจรงค์ในรูปแบบของเงาที่เกิดจากการฉายแสง และมีเสียงบรรยายกรรมวิธีการผลิตแต่ละขั้นตอนประกอบ นอกจากนี้ยังมีตู้จัดแสดงวัสดุ อุปกรณ์ในการทำเครื่องเบญจรงค์ภายในห้

ห้องจัดแสดงที่1


ภายในห้องจะมีการจัดทำเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี โดยจะมีการฉายแสงภาพแผนที่ตรงกลางพื้นห้องจัดแสดง ซึ่งสามารถนำทางไปยังแต่ละบ้านผู้สืบทอด และรูปแบบการนำเสนอในแต่ละบ้านจะมีการฉายภาพเล่าเรื่องที่จอ รวมไปถึงมีเสียงบรรยายอธ

พิพิธภัณฑ์แหล่งการเรียนรู้


คณะผู้จัดทำเล็งถึงคุณค่าและความสำคัญของวัฒนธรรม และองค์ความรู้เกี่ยวกับการผลิตเครื่องเบญจรงค์ รวมไปถึงทรัพยากรภายในหมู่บ้านเบญจรงค์ดอนไก่ดี จึงได้มีการต่อยอดองค์ความรู้ และวัฒนธรรมภายในชุมชนด้วยการพัฒนาและสร้างพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีความท

กรรมวิธีการขึ้นรูปแบบปั้นด้วยมือ


การปั้นมือ คือการนำดินไปขึ้นเครื่องปั้นเพื่อขึ้นรูป โดยใช้มือในการขึ้นรูป เป็นวิธีขึ้นรูปที่อิสระที่สุด โดยมีอยู่ 3 วิธี ดังนี้ 1. การบีบ เริ่มต้นจากตรงกลาง และ ค่อยบีบขยายขึ้นรูปไปเรื่อยๆ ตามรูปทรงภาชนะที่ต้องการ 2. การขด นำดินมาคลึงให้เป็นเส้น

กรรมวิธีการขึ้นรูปด้วยการหล่อแบบ


การหล่อแบบ การปั้นภาชนะต่างๆ ด้วยวิธีการหล่อแบบต้องมีแบบที่ทำด้วยปูนพลาสเตอร์ เพราะ มีคุณภาพดูดน้ำได้ดี และ เนื้อดินปั้นที่จะใช้ต้องเป็นดินที่นำมาผสมกับน้ำ โดยเนื้อดินปั้นต้องมีความเหลวพอดี ไม่เหลวหรือข้นจนเกินไป ซึ่งก่อนที่จะปั้นโดยหล่อเป็นภาชนะต่า

กรรมวิธีการขึ้นรูปแบบปั้นจิ๊กเกอร์ริ่ง


กรรมวิธีการขึ้นรูป จะมี 3 รูปแบบ ได้แก่ การปั้นจิ๊กเกอริ่ง (Jiggering) เป็นวิธีการขึ้นรูปที่สะดวก และ รวดเร็ว โดยจะเลือกใช้ปูนปลาสเตอร์ที่ใช้สำหรับงานขึ้นรูปด้วยวิธีจิ๊กเกอร์ริ่งให้เหมาะสมกับประเภท คุณสมบัติ ของปูนปลาสเตอร์ ในการขึ้นรูปแบบจิ๊กเกอร์ร

ขาตั้ง


ใช้สำหรับวางคั่นระหว่างแผ่นรองทนความร้อนให้เกิดช่องว่างเป็นขั้นๆเพื่อให้มีพื้นที่สำหรับเผาเครื่องเบญจรงค์มากขึ้น โดยขาตั้งดังกล่าวทำจากหินทนความร้อน

แผ่นรองทนความร้อน


เป็นแผ่นหินใช้สำหรับวางเครื่องเบญจรงค์ในการเผา

เตาเผาไฟฟ้า


ใช้สำหรับเผาเครื่องเบญจรงค์ในขั้นตอนต่างๆ

กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ


กรรมวิธีเตรียมวัตถุดิบหรือของขาว (เครื่องขาว) ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบวัตถุดิบ ได้แก่ ดินปั้น ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการทำเบญจรงค์อย่างยิ่งเพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีจึงต้องเตรียมวัตถุดิบให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการ เช่น ปรับเนื้อดินให้มีความเหนียวพ

ครก และ สาก


ครก และ สาก สำหรับตำสีฝุ่นให้แหลกจนสามารถผสมกับน้ำได้

สลิงเข็มฉีดยาตัดหัว


สลิงเข็มฉีดยาตัดหัว เป็นการประยุกต์อุปกรณ์เพื่อเพิ่มความสะดวกในการลงสี

พู่กัน


พู่กัน จะมีทั้งหัวเล็ก และ หัวใหญ่ ตามขนาดของพู่กันแต่ละไซส์ ซึ่งจะนำเข้ามาจากประเทศจีน

เครื่องขาว


เครื่องขาว หรือที่เรียกว่าของขาวจะเป็นภาชนะที่ถูกเขียนลายด้วยสีน้ำทองแล้วเพื่อนำไปสู่กระบวนการลงสีต่อไป

สีสำหรับการลงสี


นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น มีลักษณะเป็นสีผง ต้องนำมาผสมกับน้ำและ โม่ บดให้ละเอียดเป็นเนื้อครีม โดยสีหลักได้แก่ แดง เหลือง ขาว ดำ เขียว หรือ น้ำเงิน และ สีอื่นๆ ได้แก่ ชมพู ม่วง แสด น้ำตาล

สีมุก


สีมุก มีลักษณะเป็นน้ำมุกเงา ๆ ใช้เพื่อเพิ่มความโดดเด่น แวววาวให้แก่วัตถุ

การเขียนลายเบญจรงค์


กรรมวิธีการผลิตเครื่องเบญจรงค์ในปัจจุบันเริ่มจากการหาวัตถุดิบที่เป็นเซรามิค (Ceramic) ซึ่งนิยมที่เคลือบด้วยสีขาวใช้เนื้อดินประเภทพอร์ซเลนหลังจากเลือกชนิดของวัตถุดิบได้แล้วต่อจากนั้นก็เลือกรูปทรงของวัตถุดิบซึ่งมีหลากหลายเช่นโถทรงต่างๆ หรือ ของใช้บนโต๊

ขั้นตอนที่ 1


นำน้ำสบู่มาผสมกับน้ำสะอาด และ ทำให้ละลาย หลังจากนั้นนำมาเช็ดรอบภาชนะ และ นำทิชชู่มาเช็ดอีกทีเพื่อที่เวลาลงสี สีจะได้ไม่ไหลออกจากเส้น หรือ ทับลายเส้นที่เขียน โดยวิธีการเช็ดให้เช็ดตามลาย อย่าใช้น้ำหนักในการถูมาก เพราะจะทำให้ทองหลุด เนื่องจากยังไม่ได้เผ