ปลาร้าปลาอิตุ


ปลาร้าปลาอิตุ เป็นผลิตภัณฑ์ปลาร้าขึ้นชื่อของชุมชนไทญ้อบ้านโพน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เกิดจากการริเริ่มแปรรูปอาหารจากปลาและต่อยอดจากกลุ่มแม่บ้านผลิตเป็นปลาร้า (ปลาอีตู๋) รสชาติเยี่ยม ทั้งนี้ปลาร้าปลาอีตุ รสชาติอ

ตะเกียงโบราณ


ตะเกียงโบราณ ปรากฏในตู้เก็บวัตถุโบราณภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ศูนย์วัฒนธรรมไทญ้อ วัดคามวาสี บ้านโพน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยชาวบ้านโพนได้นำมาถวายท่านเจ้าอาวาส วัดคามวาสีเพื่อจัดแสดงให้คนรุ่นหล

บานประตูไม้แกะสลักรูปทวารบาลหน้าอุโบสถ


บานประตูไม้แกะสลักรูปทวารบาลหน้าอุโบสถ (สิม) วัดคามวาสี บ้านโพน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เป็นการแกะสลักบานประตูรูปเทวดา จากประตูซุ้มทางเข้าอุโบสถ (สิม) ซึ่งคติการนำรูป เทพเจ้าหรือเทวดา "ทวารบาล" เกิดขึ้นในช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนกลางหลั

จารใบลานฆราวาสอ่านในงานอภิธรรมศพ


จารใบลานฆราวาสอ่านในงานอภิธรรมศพ ปรากฏในตู้เก็บวัตถุโบราณภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ศูนย์วัฒนธรรมไทญ้อ วัดคามวาสี บ้านโพน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยชาวไทญ้อบ้านโพน ได้นำมาถวายท่านเจ้าอาวาสวัดคามวาสีเพื่อจัดแสดงให้คนรุ่นหลังได้

พระพุทธรูปไม้แกะสลักปางไสยาสน์


พระพุทธรูปไม้แกะสลักปางไสยาสน์ ปรากฏในตู้เก็บวัตถุโบราณภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วัฒนธรรมไทญ้อ วัดคามวาสี บ้านโพน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยพุทธลักษณะเป็นการนำท่อนไม้ขนาดกลางมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปบางไสยาสน์ หรือ ป

กระโถนกระเบื้องเคลือบโบราณ


กระโถนกระเบื้องเคลือบลายคราม ปรากฏในตู้เก็บวัตถุโบราณภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วัฒนธรรมไทญ้อ วัดคามวาสี บ้านโพน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยชาวบ้านโพนได้นำมาถวายท่านเจ้าอาวาสวัดคามวาสีเพื่อจัดแสดงให้คนรุ่นหลังได้เห็น

ตลับเครื่องเงิน


ตลับเครื่องเงิน ปรากฏในตู้เก็บวัตถุโบราณภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ศูนย์วัฒนธรรมไทญ้อ วัดคามวาสี บ้านโพน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยชาวบ้านโพนได้นำมาถวายท่านเจ้าอาวาส วัดคามวาสีเพื่อจัดแสดงให้คนรุ่

เงินฮาง


เงินฮาง ปรากฏในตู้เก็บวัตถุโบราณภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ศูนย์วัฒนธรรมไทญ้อ วัดคามวาสี บ้านโพน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยเป็นเงินตราเงินตราล้านช้าง มีลักษณะรูปแบบโดยทั่วไปแสดงเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างจากเงินตราท้องถิ่นในภูมิภาคอื่นข

พระพุทธรูปจากเขากระบือ


พระพุทธรูปโบราณทำจากเขากระบือ ปรากฏในตู้เก็บวัตถุโบราณภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วัฒนธรรมไทญ้อวัดคามวาสีบ้านโพน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยพระพุทธรูปโบราณทำจาก เขากระบือ ส่วนใหญ่ปรากฏเห็นมี 2 ปาง คือ (1) พระพุทธร

ประตูโขงวัดคามวาสีบ้านโพน


ประตูโขงวัดคามวาสีบ้านโพน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม มีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นกรอบซุ้มหลังคาแบบเรียบลดหลั่น 2 ชั้น สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมล้านช้างดั้งเดิม ชาวไทญ้อบ้านโพนเรียก ซุ้มประตูทางเข้าวัดคามวาสีว่า “ประตูโขง”

พระพุทธรูปไม้โบราณ


พระพุทธรูปไม้โบราณ ปรากฏในตู้เก็บวัตถุโบราณภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ศูนย์วัฒนธรรมไทญ้อ วัดคามวาสีบ้านโพน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยพระพุทธรูปไม้โบราณส่วนใหญ่มี 2 ปาง คือ (1) พระพุทธรูปปางมารวิชัย หรือปางชนะมาร ห

คนโทน้ำดินเผา


คนโทน้ำดินเผา ปรากฏในตู้เก็บวัตถุโบราณภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ศูนย์วัฒนธรรมไทญ้อ วัดคามวาสีบ้านโพน เป็นภาชนะสำหรับใส่น้ำ รูปร่างกลมอย่างหม้อน้ำแต่มีขนาดเล็ก คอสูง ทำด้วยดินเผา ไม่เคลือบเพื่อใส่น้ำดื่ม ม

โป่งไม้


โปง หรือ กะปุง (ระฆังใหญ่ทำด้วยไม้ กระทุ้งด้วยไม้ทำให้เกิดเสียง) ตีบอกเวลาในกิจกรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา เป็นการสื่อสารระหว่างพระกับชาวบ้าน โปง เป็นเครื่องตีบอกอาณัติสัญญาณของพระสงฆ์ในวัด แทนการตีระฆั

หน้าจั่วรูปพระอาทิตย์


หน้าจั่วรูปพระอาทิตย์ ปรากฏบนหน้าจั่วของศาลาการเปรียญไม้หลังใหม่ ภายในวัดคามวาสีบ้านโพน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เป็นแผงไม้รูปสามเหลี่ยม สร้างขึ้นจากองค์ประกอบของชิ้นไม้ ในลักษณะต่างๆ โดยมีรูปลักษณะคล้าย

ฟืมทอเสื่อ


ฟืมทอเสื่อ หรือ ฟืมตำสาด เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ทอสาด มีลักษณะคล้ายกับฟืมทอผ้า คือการทอ มีลักษณะเป็นฟันคล้ายหวี สำหรับสอดเส้นกก ลักษณะของฟืมตำสาดจะเป็นไม้ทั้งตัว เป็นท่อนไม้สี่เหลี่ยมผืนผ้า มีซี่ตรงกลางเป็นช่องเล็กถี่ๆ ใช้สำหรับทอสาด ใช้ร

ธรรมาสน์


ธรรมาสน์ ตั้งอยู่บนศาลาการเปรียญไม้หลังใหม่ภายในวัดคามวาสี บ้านโพน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยธรรมาสน์วัดคามวาสีบ้านโพน เป็นสถาปัตยกรรมที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่นั่งแสดงพระธรรมเทศนาของพระสงฆ์ในงานประเพณีบุญ เนื่องจากมีพระพุทธประส

โบม


โบม หรือ บม หรือ กระโบม เป็นชื่อเรียกภาชนะชนิดหนึ่งใช้สำหรับส่ายข้าวเหนียวที่นึ่งมาใหม่ๆ เพื่อให้ไอน้ำและความร้อนระเหยออกก่อนที่จะนำข้าวเหนียวไปใส่ในกระติบข้าวหรือก่องข้าว เพื่อไม่ให้ข้าวแฉะซึ่งจะทำให้ข้าวบูดหรือเสียง่าย โบมทำด้วยไม้ขนาด

ไม้กำพัน


ไม้กำพั่น (ไม้กำพัน) เป็นไม้ขนาดยาว 2.50 เมตร วางบนหลักหัวข่าสำหรับขึงด้ายหรือเส้นยืน ใช้สำหรับม้วนผ้าที่ทอแล้วไว้อีกส่วนหนึ่ง ไม้แกนม้วนผ้านี้จะเหลาเป็นเหลี่ยมจะได้ยึดผ้าที่ม้วนเก็บไว้ไม่ให้ลื่น เพื่อทอประสานกับเส้นพุ่ง ซึ่

เครื่องจักตอก


เครื่องจักตอก เป็นเครื่องมือนวัตกรรมชุมชนที่กลุ่มอาชีพจักสานไทญ้อบ้านโพน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม คิดค้นขึ้นมาเพื่อที่จะเหลาเส้นตอกหรือขูดเส้นตอกที่จักแล้วให้มีขนาดความกว้าง ความยาวและความหนาของเส้นตอกให้เท่าๆ กันทุกเส้น โดยเส้นไ

อุปกรณ์กงฝ้าย


อุปกรณ์กงฝ้าย เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับใส่เส้นด้ายเพื่อเตรียมกรอเส้นด้ายเข้าอัก หรือเพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของเส้นด้าย เช่น เก็บส่วนที่เป็นขุย ปุ่ม ปม ก่อนนำไปใช้งาน กงฝ้ายที่กลุ่มเข็นฝ้ายบ้านโพน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ใช้ประกอบด้วย

ไม้เปียฝ้าย


ไม้เปียฝ้าย เป็นอุปกรณ์นำมาใช้ในขั้นตอนการเปียฝ้ายซึ่งเป็นขั้นตอนที่ทำเพื่อพันพักด้ายที่ปั่นเส้นใยฝ้ายแล้ว เพื่อทำเป็นปอยหรือไจฝ้าย ไม้เปียฝ้ายทำจากไม้เนื้อแข็ง ลักษณะของไม้เปียฝ้ายที่กลุ่มทอผ้าและย้อมเปลือกไม้มงคลบ้านโพน อำเภอท่าอ

หลา


หลา หรือ ไน เป็นอุปกรณ์สำหรับการกรอเส้นด้ายเข้าหลอด หรือเป็นอุปกรณ์ในการตีเกลียวเส้นด้ายและควบตีเกลียวเส้นด้าย และเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้ในกระบวนการทอผ้าฝ้ายของชุมชนไทญ้อ บ้านโพน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยการใช

เครื่องอิ่วฝ้าย


เครื่องอิ้วฝ้าย หรือ หีบฝ้าย (gin) คือ เครื่องแยกเปลือกปุยฝ้ายออกจากเมล็ดฝ้าย เมื่อเอาฝ้าย ทั้งเมล็ดป้อนเข้าตรงกลางแล้วหมุน เส้นใยฝ้ายจะถูกดึงเข้าไป เมล็ดซึ่งโตจะถูกรีดหลุดออกมาอีกด้านหนึ่ง หลังจากนั้นจะนำปุยฝ้ายที่อิ้วแล้วไปทำ

กี่ทอผ้า


กี่ทอผ้า หรือ หูกทอผ้า คือ เครื่องมือสำหรับใช้ทอผ้า เป็นเครื่องมือที่พัฒนาจากการทอผ้าด้วยฟืมเล็กๆ ผูกด้วยเส้นยืนกับต้นไม้หรือเสาเรือนมาเป็นกี่ทอผ้า กี่เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทอผ้าผืนมีสองชนิดคือ กี่ตั้ง และกี่กระตุก กี