ข้าวหลามสูตรโบราณ ภูมิปัญญาชาวบ้านโพน

น้ำพริกแจ่วผักหอม คู่กับเมนูไหนก็แซ่บ

ผักกระทุงหมาบ้า ใบขมจนต้องจ๊อ(เจาะ)

ชุมชน BCG เศรษฐกิจหมุนเวียนในบ้านโพน

ลายตาแหลว ลวดลายเอกลักษณ์บนกระติบข้าวไทญ้อ

อีแต๊กนำเที่ยว ชมวิถีสโลไลฟ์

แต่งชุดย้อมครามตามแบบไทญ้อ

ฝึกภาษาเว้ากับชาวไทญ้อ

ชีวิตเรียบง่ายสไตล์ไทญ้อ บ้านโพน

ประเพณีบุญออกพรรษา งานประทีบเรือไฟบก (จุดประทีปตูมกา)


ประเพณีบุญออกพรรษา งานประทีบเรือไฟบก (จุดประทีปตูมกา) หรือประเพณีบุญเดือนสิบเอ็ด (ตุลาคม) ประเพณีบุญออกพรรษา เป็นการทำบุญในเดือนสิบเอ็ด คือ การทำบุญในวันออกพรรษา ของพระสงฆ์ “พรรษา” หม

กงดีดฝ้าย


กงดีดฝ้าย เป็นอุปกรณ์การดีดฝ้ายตามภูมิปัญญาของชาวไทญ้อบ้านโพน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยเป็นดีดฝ้ายให้เป็นปุยฟูก่อนนำไปม้วนฝ้ายเพื่อรอการเข็นฝ้าย โดยเหตุผลในการ ดีดฝ้ายเพื่อแยกเศษสิ่งตกค้างออกเพื่อให้เส้นฝ้ายสะอา

ปลาร้าปลาอิตุ


ปลาร้าปลาอิตุ เป็นผลิตภัณฑ์ปลาร้าขึ้นชื่อของชุมชนไทญ้อบ้านโพน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เกิดจากการริเริ่มแปรรูปอาหารจากปลาและต่อยอดจากกลุ่มแม่บ้านผลิตเป็นปลาร้า (ปลาอีตู๋) รสชาติเยี่ยม ทั้งนี้ปลาร้าปลาอีตุ รสชาติอ

ตะเกียงโบราณ


ตะเกียงโบราณ ปรากฏในตู้เก็บวัตถุโบราณภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ศูนย์วัฒนธรรมไทญ้อ วัดคามวาสี บ้านโพน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยชาวบ้านโพนได้นำมาถวายท่านเจ้าอาวาส วัดคามวาสีเพื่อจัดแสดงให้คนรุ่นหล

บานประตูไม้แกะสลักรูปทวารบาลหน้าอุโบสถ


บานประตูไม้แกะสลักรูปทวารบาลหน้าอุโบสถ (สิม) วัดคามวาสี บ้านโพน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม เป็นการแกะสลักบานประตูรูปเทวดา จากประตูซุ้มทางเข้าอุโบสถ (สิม) ซึ่งคติการนำรูป เทพเจ้าหรือเทวดา "ทวารบาล" เกิดขึ้นในช่วงกรุงศรีอยุธยาตอนกลางหลั

จารใบลานฆราวาสอ่านในงานอภิธรรมศพ


จารใบลานฆราวาสอ่านในงานอภิธรรมศพ ปรากฏในตู้เก็บวัตถุโบราณภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ศูนย์วัฒนธรรมไทญ้อ วัดคามวาสี บ้านโพน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยชาวไทญ้อบ้านโพน ได้นำมาถวายท่านเจ้าอาวาสวัดคามวาสีเพื่อจัดแสดงให้คนรุ่นหลังได้

พระพุทธรูปไม้แกะสลักปางไสยาสน์


พระพุทธรูปไม้แกะสลักปางไสยาสน์ ปรากฏในตู้เก็บวัตถุโบราณภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วัฒนธรรมไทญ้อ วัดคามวาสี บ้านโพน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยพุทธลักษณะเป็นการนำท่อนไม้ขนาดกลางมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปบางไสยาสน์ หรือ ป

กระโถนกระเบื้องเคลือบโบราณ


กระโถนกระเบื้องเคลือบลายคราม ปรากฏในตู้เก็บวัตถุโบราณภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วัฒนธรรมไทญ้อ วัดคามวาสี บ้านโพน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยชาวบ้านโพนได้นำมาถวายท่านเจ้าอาวาสวัดคามวาสีเพื่อจัดแสดงให้คนรุ่นหลังได้เห็น

ตลับเครื่องเงิน


ตลับเครื่องเงิน ปรากฏในตู้เก็บวัตถุโบราณภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ศูนย์วัฒนธรรมไทญ้อ วัดคามวาสี บ้านโพน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยชาวบ้านโพนได้นำมาถวายท่านเจ้าอาวาส วัดคามวาสีเพื่อจัดแสดงให้คนรุ่

เงินฮาง


เงินฮาง ปรากฏในตู้เก็บวัตถุโบราณภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ศูนย์วัฒนธรรมไทญ้อ วัดคามวาสี บ้านโพน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยเป็นเงินตราเงินตราล้านช้าง มีลักษณะรูปแบบโดยทั่วไปแสดงเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างจากเงินตราท้องถิ่นในภูมิภาคอื่นข

พระพุทธรูปจากเขากระบือ


พระพุทธรูปโบราณทำจากเขากระบือ ปรากฏในตู้เก็บวัตถุโบราณภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ ศูนย์วัฒนธรรมไทญ้อวัดคามวาสีบ้านโพน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยพระพุทธรูปโบราณทำจาก เขากระบือ ส่วนใหญ่ปรากฏเห็นมี 2 ปาง คือ (1) พระพุทธร

ประตูโขงวัดคามวาสีบ้านโพน


ประตูโขงวัดคามวาสีบ้านโพน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม มีเอกลักษณ์เฉพาะเป็นกรอบซุ้มหลังคาแบบเรียบลดหลั่น 2 ชั้น สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมล้านช้างดั้งเดิม ชาวไทญ้อบ้านโพนเรียก ซุ้มประตูทางเข้าวัดคามวาสีว่า “ประตูโขง”

พระพุทธรูปไม้โบราณ


พระพุทธรูปไม้โบราณ ปรากฏในตู้เก็บวัตถุโบราณภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ศูนย์วัฒนธรรมไทญ้อ วัดคามวาสีบ้านโพน อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม โดยพระพุทธรูปไม้โบราณส่วนใหญ่มี 2 ปาง คือ (1) พระพุทธรูปปางมารวิชัย หรือปางชนะมาร ห

คนโทน้ำดินเผา


คนโทน้ำดินเผา ปรากฏในตู้เก็บวัตถุโบราณภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ศูนย์วัฒนธรรมไทญ้อ วัดคามวาสีบ้านโพน เป็นภาชนะสำหรับใส่น้ำ รูปร่างกลมอย่างหม้อน้ำแต่มีขนาดเล็ก คอสูง ทำด้วยดินเผา ไม่เคลือบเพื่อใส่น้ำดื่ม ม

โป่งไม้


โปง หรือ กะปุง (ระฆังใหญ่ทำด้วยไม้ กระทุ้งด้วยไม้ทำให้เกิดเสียง) ตีบอกเวลาในกิจกรรม ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา เป็นการสื่อสารระหว่างพระกับชาวบ้าน โปง เป็นเครื่องตีบอกอาณัติสัญญาณของพระสงฆ์ในวัด แทนการตีระฆั