ถ้ำภูผาเพชร อำเภอมะนัง


เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ หินงอกหินย้อยภายในถ้ำมีความวิจิตรตระการตาเป็นอย่างยิ่ง บางบริเวณยังมีน้ำหยด ก่อเกิดหินงอกหินย้อยอยู่ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ผนังถ้ำบางแห่งยังพบซากดึกดำบรรพ์ของแบคทีเรีย (สโตรมาโตไลท์) และหมึกทะเลโบราณ (นอติลอยด์) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าหินปูนบริเวณถ้ำภูผาเพชรนี้มีอายุอยู่ในช่วงยุคออร์โดวิเชียน...

สวรรค์ตะรุเตา : สวรรค์สวนทางกับนรก ที่ “ตะรุเตา”


“เกาะตะรุเตา” เป็นเกาะใหญ่และสำคัญที่สุดในอุทยานแห่งชาติตะรุเตาซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์และความสวยงาม ตั้งอยู่ในทะเลอันดามันบริเวณช่องแคบมะละกา มหาสมุทรอินเดีย ในท้องที่ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ทยานแห่งชาติตะรุเตาอยู่ห่างจากตัวเมืองสตูลไปทางทิศตะวันตกประมาณ...

วันสารทไทย : ความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชน


“สารท” เป็นการทำบุญกลางปีของไทย ตรงกับวันสิ้นเดือน ๑๐ หรือวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐...

วันสารทจีน : บ่อเกิดแห่งประเพณีและอัตลักษณ์


ในรอบหนึ่งปีชาวจีนจะมีไหว้เจ้าใหญ่ 8 ครั้ง เรียกว่าไหว้ 8 เทศกาลโป๊ะโจ่ย การไหว้สารทจีนเป็น การไหว้ครั้งที่ 5...

โบสถ์คริสต์จังหวัดสตูล


ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๐ มีมิชชันนารีมาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ที่จังหวัดสตูล แต่มาได้เพียงเขตพื้นที่ฉลุง ซึ่งเป็นชาวจีน ๒ ครอบครัว อพยพย้ายมาจากอินโดนีเซียมาอยู่ฉลุง...

ศาลเจ้าโปเจ้เก้ง


ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง เป็นศาลเจ้าแห่งแรกของเมืองสตูล สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๓ นายลีกาอวดได้อัญเชิญพระโปเซ็งไต่เต่หรือไต่เต่เฮียจ้อ จากเกาะปีนัง มาเป็นองค์พระประธานจวบจนทุกวันนี้ คำว่าโปเจ้เก้ง เป็นภาษาจีนฮกเกี้ยน...

วัดชนาธิปเฉลิม


วัดชนาธิปเฉลิมเดิมชื่อวัดมำบัง ในอดีตเมืองสตูลเป็นเพียงชุมชนขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มริมคลองมำบัง มีชื่อเรียกชุมชนว่า “บ้านมำบัง” ตามชื่อของลำน้ำ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นมุสลิม รองลงมาเป็นชาวจีนและชุมชนชาวพุทธ ซึ่งจะตั้งบ้านเรือนปะปนในชุมชนของมุสลิมและชาวจีน...

มัสยิดมำบัง


มัสยิดมำบัง ตั้งสง่าโดดเด่นด้วยหอคอยเป็นยอดโดมสูงสีทอง มัสยิดมำบังเป็นมัสยิดกลางตัวเมืองสตูล เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาเป็นศูนย์รวมในการปฏิบัติศาสนกิจของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสตูล หอคอย หรือหออาซาน ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของมัสยิด ซึ่งแต่เดิมไว้ใช้ตะโกนบอกให้มุสลิมละหมาด มัสยิดมำบัง...

ศูนย์รวมใจ : ถนนแห่งสายใยเชื่อมสายสัมพันธ์


“แตกต่าง แต่ไม่แตกแยก” คงเป็นวลีที่หลายคนเคยพูดหรือหลายคนคงเคยได้ยินในเชิงบริบททางสังคมการจะหาพื้นที่แสดงปรากฏการณ์ที่สะท้อนเรื่องราวดังกล่าวนั้น คงเป็นเรื่องกึ่งมโนทัศน์ที่มนุษย์พยายามไปให้ถึง การเดินทางของเรื่องราวที่เรียงร้อยวิถีชีวิตของผู้คนในจังหวัดสตูลเป็นนัยของการแสดงภาพสะท้อนของสายใยแห่งสัมพันธ์ของชาติพันธุ์ที่ให้เห็นถึงการพึ่งพาอาศัยของกลุ่มคนไทยเชื้อสายมลายู คนไทยเชื้อสายจีน และคนไทยพื้นเมือง ที่ถักทอร้อยเรียงความสวยงามของภาพการดำรงชีวิตตามวิถีแห่งศาสนบัญญัติแบบเรียบง่ายบนถนนเส้นเดียวกันที่ทอดยาว กลายเป็นถนนที่เป็นตัวชี้วัดว่าคนไทยในสตูลไม่ว่าจะเชื้อชาติใด...

เกาะตะรุเตา อำเภอเมืองสตูล


เกาะตะรุเตาอยู่ภายใต้การดูแลของอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะตะรุเตา มีชายหาดที่ขาวสะอาด ได้แก่ หาดพันเตมะละกา เป็นที่ตั้งของอุทยาน หาดเมาะและ และหาดอาดัง พื้นที่แหล่งอยู่ทางด้านใต้ของอ่าวเมาะและ ซึ่งเป็นอ่าวกว้างประมาณ...

เกาะไข่ อำเภอเมืองสตูล


“เกาะไข่” เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูลในเชิงการท่องเที่ยว เป็นจุดกึ่งกลางในการแล่นเรือจากท่าเทียบเรือปากบารากับเกาะหลีเป๊ะ รายล้อมด้วยน้ำทะเลใสสีมรกต หัวแหลมมีลักษณะผาชัน ด้านเหนือมีซุ้มหินชายฝั่ง นักท่องเที่ยวมักไม่พลาดที่จะแวะมาชื่นชมความงดงามของเกาะไข่ เกาะไข่ ตั้งอยู่ในเขตตำบลเกาะสาหร่าย...

ปราสาทหินพันยอด อำเภอละงู


ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นปราสาทหินปูน มีความสวยงามแปลกตา และหลุมยุบที่เกิดจากน้ำฝนกัดกร่อน และทะเลกัดเซาะตั้งแต่หลายล้านปี ...

สะพานข้ามกาลเวลาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อำเภอละงู


เขาโต๊ะหงายเป็นภูเขาลูกโดดๆ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 600×300 ตารางเมตร ด้านเหนือจรดพื้นที่ราบ ส่วนด้านใต้เป็นผาชันยื่นออกไปในทะเล ด้านตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอ่าวหาดทรายโค้งเว้าเข้าไปในแผ่นดินและเป็นที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ด้านตะวันตก ด้านใต้...

ถ้ำเลสเตโกดอน อำเภอทุ่งหว้า


ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ชาวบ้านจาก อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ๕ คน นำโดย...

สตูลดินแดนแห่งมหายุคพาลีโอโซอิก


อีกหนึ่งการค้นพบสำคัญที่ทำให้อุทยานธรณีสตูลก้าวขึ้นสู่อุทยานธรณีโลกก็คือ การค้นพบฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ใน “มหายุคพาลีโอโซอิก” ซึ่งแบ่งออกเป็น ๖ ยุค ได้แก่ แคมเบรียน...

อุทยานธรณีโลกสตูล : ความรุ่มรวยทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตผู้คน


อุทยานธรณีโลกสตูล (Satun UNESCO Global Geopark) คือพื้นที่มีความสำคัญทางธรณีวิทยา เป็นบันทึกหลักฐานของโลกใต้ทะเลเมื่อ ๕๕๐ ล้านปีก่อน...

ชนพื้นเมือง : ชีวิตในเวิ้งทะเลและแนวภูเขา


เมื่อเข้าสู่สมัยโฮโลซีน (Holocene epoch : Holocene แปลว่า ใหม่ทั้งหมด) อากาศโลกอบอุ่นขึ้นทำให้น้ำแข็งละลายเข้าท่วมพื้นที่ชายฝั่งโดยเมื่อ ๙,๐๐๐...

งานว่าวประเพณีจังหวัดสตูล


สำหรับจังหวัดสตูลแล้ว นอกจากเป็นจังหวัดที่โดดเด่นด้านธรรมชาติ ประเพณีวัฒนธรรมที่หลากหลายและที่โด่งดังและรู้จักทั่วนานาชาติ ก็คือ ‘งานว่าวประเพณีจังหวัดสตูล’ ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี จัดมาตั้งแต่ปี พ.ศ....

ว่าวควาย


ว่าวควาย เป็นว่าวชนิดหนึ่งที่ชาวสตูลนิยมเล่นกันมาก เล่นกันทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ส่วนใหญ่จะเป็นเพศชาย นิยมเล่นกันหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ โดยเฉพาะในเดือน ธันวาคม-เมษายน ซึ่งเป็นช่วงฤดูร้อนของจังหวัดสตูล อากาศปลอดโปร่ง...

ระบำว่าวควายสตูล : จากลีลาจุฬาเล่นลมสู่ท่วงท่าระบำว่าวควาย


ที่มาของระบำว่าว ใน ปี พ.ศ. ๒๕๓๓ ทางจังหวัดสตูลได้เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันว่าวนานาชาติโดยมีประเทศต่างๆ ที่มีอาณาเขตติดกับมหาสมุทรแปซิฟิกฯลฯ ซึ่งได้จัดเป็นปีแรกโดยใช้ชื่องานว่าการแข่งขันว่าวนานาชาติครั้งที่ ๑...

บูสุ : การละเล่นหนึ่งเดียวของจังหวัดสตูล


“บูสุ” เป็นภาษามลายู แปลว่า “เหม็น”บูสุ อีกความหมายหนึ่ง คือ “สุดท้าย” เป็นการละเล่นพื้นเมืองชนิดหนึ่งของจังหวัดสตูล สมัยก่อนเด็กๆ...

ดาระ : วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมมุสลิม


การละเล่นพื้นบ้าน เป็นการเล่นที่สืบทอดกันมาแต่โบราณของทุกจังหวัด การเล่นเริ่มมาตั้งแต่กาลครั้งไหน คงไม่มีใครทราบได้ จะมีการละเล่นแสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะของชนชาติหรือท้องถิ่นนั้นๆ การละเล่นมีหลายอย่างต่างๆ กัน สะท้อนภาพของสังคมไทยในด้านต่างๆ เช่น...

บ้านศาลากระเบื้อง


บ้านศาลากระเบื้อง ภาษามลายูเรียกว่า กำปงบาไลซามี บาไลแปลว่าศาลา ซามี แปลว่าพระสงฆ์ ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบ้านหน้าเมือง คือ หมู่ที่...

บ้านศาลากันตง


บ้านศาลากันตง ชื่อชุมชนทีตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสตูลเป็นท่าจอดเรือที่สร้างขึ้นสมัยพระยาอภัยนุราช (“พระยาอภัยนุราช”เป็นบรรดาศักดิ์และราชทินนาม ของตนกูบิสนู) ผู้ปกครองตำบลสโตย-ละงูคนแรก มาจากภาษามลายู ปังกาลันฆันตง ...