ภูมิปัญญาท้องถิ่น นายสมาน เทพย์วารินทร์ การทำเครื่องประดับมุก


นายสมาน เทพย์วารินทร์ อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 669 หมู่ที่ 2...

ภูมิปัญญาท้องถิ่น นางรอเกี๊ยะ ตาเดอิน การทำเสวียนหม้อ


นางรอเกี๊ยะ ตาเดอิน บ้านเลขที่ 78 หมู่ที่5 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล...

ภูมิปัญญาท้องถิ่น นางประไพ เวชศักดิ์ การสานเสื่อเตย


นางประไพ เวชศักดิ์ อายุ 66 ปี บ้านเลขที่...

ภูมิปัญญาท้องถิ่น นางอรุณี เกาะกลาง ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นคลุ้ม


นางอรุณี เกาะกลาง อายุ 43 ปี บ้านเลขที่ 2/2 หมู่ที่ 4...

ภูมิปัญญาท้องถิ่น นายสุรินทร์ จันทรมโณ งานปั้นปูน


นายสุรินทร์ จันทรมโณ อายุ 57 ปี จบการศึกษาระดับ ปวส....

ภูมิปัญญาท้องถิ่น นายจุมพล โขติสกุล การทำผ้าบาติกเขียนมือ


นายจุมพล โขติสกุล อยู่บ้านเลขที่ 263 หมู่ที่ 2 ตำบลละงู ...

ภูมิปัญญาท้องถิ่น นางนิตยา บุญเมือง การทำผ้าบาติก


นางนิตยา บุญเมือง บ้านเลขที่ 146/4 ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน...

ภูมิปัญญาท้องถิ่น นายยุทธพงษ์ อินตา การวาดภาพด้วยสีน้ำมัน


นายยุทธพงษ์ อินตา ภูมิปัญญางานวาดภาพ : วาดภาพด้วยสีน้ำมันลงบนผ้าใบแกนวาก ...

ภูมิปัญญาท้องถิ่น นายเกียรติยุธ คมขำ การแกะสลักด้ามมีดและกริช


นายเกียรติยุธ คมขำ อายุ 44 ปี อยู่บ้านเลขที่ 69/2 หมู่ที่6...

ภูมิปัญญาท้องถิ่น นายสัน ม่าหมูด งานศิลป์ทำเรือไม้จำลองขนาดเล็ก


นายสัน ม่าหมูด ภูมิปัญญาด้านงานศิลป์ทำเรือไม้จำลองขนาดเล็ก อายุ 74 ...

ภูมิปัญญาท้องถิ่น นายจำรูญ ตาเหยบ ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว


นายจำรูญ ตาเหยบ “กะลาบารา”อายุ 47 ปีบ้านเลขที่ 118...

ถ้ำภูผาเพชร อำเภอมะนัง


เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ หินงอกหินย้อยภายในถ้ำมีความวิจิตรตระการตาเป็นอย่างยิ่ง บางบริเวณยังมีน้ำหยด ก่อเกิดหินงอกหินย้อยอยู่ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ผนังถ้ำบางแห่งยังพบซากดึกดำบรรพ์ของแบคทีเรีย (สโตรมาโตไลท์) และหมึกทะเลโบราณ (นอติลอยด์) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าหินปูนบริเวณถ้ำภูผาเพชรนี้มีอายุอยู่ในช่วงยุคออร์โดวิเชียน...

สวรรค์ตะรุเตา : สวรรค์สวนทางกับนรก ที่ “ตะรุเตา”


“เกาะตะรุเตา” เป็นเกาะใหญ่และสำคัญที่สุดในอุทยานแห่งชาติตะรุเตาซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์และความสวยงาม ตั้งอยู่ในทะเลอันดามันบริเวณช่องแคบมะละกา มหาสมุทรอินเดีย ในท้องที่ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ทยานแห่งชาติตะรุเตาอยู่ห่างจากตัวเมืองสตูลไปทางทิศตะวันตกประมาณ...

วันสารทไทย : ความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชน


“สารท” เป็นการทำบุญกลางปีของไทย ตรงกับวันสิ้นเดือน ๑๐ หรือวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐...

วันสารทจีน : บ่อเกิดแห่งประเพณีและอัตลักษณ์


ในรอบหนึ่งปีชาวจีนจะมีไหว้เจ้าใหญ่ 8 ครั้ง เรียกว่าไหว้ 8 เทศกาลโป๊ะโจ่ย การไหว้สารทจีนเป็น การไหว้ครั้งที่ 5...

โบสถ์คริสต์จังหวัดสตูล


ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๐ มีมิชชันนารีมาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ที่จังหวัดสตูล แต่มาได้เพียงเขตพื้นที่ฉลุง ซึ่งเป็นชาวจีน ๒ ครอบครัว อพยพย้ายมาจากอินโดนีเซียมาอยู่ฉลุง...

ศาลเจ้าโปเจ้เก้ง


ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง เป็นศาลเจ้าแห่งแรกของเมืองสตูล สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๓ นายลีกาอวดได้อัญเชิญพระโปเซ็งไต่เต่หรือไต่เต่เฮียจ้อ จากเกาะปีนัง มาเป็นองค์พระประธานจวบจนทุกวันนี้ คำว่าโปเจ้เก้ง เป็นภาษาจีนฮกเกี้ยน...

วัดชนาธิปเฉลิม


วัดชนาธิปเฉลิมเดิมชื่อวัดมำบัง ในอดีตเมืองสตูลเป็นเพียงชุมชนขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มริมคลองมำบัง มีชื่อเรียกชุมชนว่า “บ้านมำบัง” ตามชื่อของลำน้ำ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นมุสลิม รองลงมาเป็นชาวจีนและชุมชนชาวพุทธ ซึ่งจะตั้งบ้านเรือนปะปนในชุมชนของมุสลิมและชาวจีน...

มัสยิดมำบัง


มัสยิดมำบัง ตั้งสง่าโดดเด่นด้วยหอคอยเป็นยอดโดมสูงสีทอง มัสยิดมำบังเป็นมัสยิดกลางตัวเมืองสตูล เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาเป็นศูนย์รวมในการปฏิบัติศาสนกิจของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสตูล หอคอย หรือหออาซาน ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของมัสยิด ซึ่งแต่เดิมไว้ใช้ตะโกนบอกให้มุสลิมละหมาด มัสยิดมำบัง...

ศูนย์รวมใจ : ถนนแห่งสายใยเชื่อมสายสัมพันธ์


“แตกต่าง แต่ไม่แตกแยก” คงเป็นวลีที่หลายคนเคยพูดหรือหลายคนคงเคยได้ยินในเชิงบริบททางสังคมการจะหาพื้นที่แสดงปรากฏการณ์ที่สะท้อนเรื่องราวดังกล่าวนั้น คงเป็นเรื่องกึ่งมโนทัศน์ที่มนุษย์พยายามไปให้ถึง การเดินทางของเรื่องราวที่เรียงร้อยวิถีชีวิตของผู้คนในจังหวัดสตูลเป็นนัยของการแสดงภาพสะท้อนของสายใยแห่งสัมพันธ์ของชาติพันธุ์ที่ให้เห็นถึงการพึ่งพาอาศัยของกลุ่มคนไทยเชื้อสายมลายู คนไทยเชื้อสายจีน และคนไทยพื้นเมือง ที่ถักทอร้อยเรียงความสวยงามของภาพการดำรงชีวิตตามวิถีแห่งศาสนบัญญัติแบบเรียบง่ายบนถนนเส้นเดียวกันที่ทอดยาว กลายเป็นถนนที่เป็นตัวชี้วัดว่าคนไทยในสตูลไม่ว่าจะเชื้อชาติใด...

เกาะไข่ อำเภอเมืองสตูล


“เกาะไข่” เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูลในเชิงการท่องเที่ยว เป็นจุดกึ่งกลางในการแล่นเรือจากท่าเทียบเรือปากบารากับเกาะหลีเป๊ะ รายล้อมด้วยน้ำทะเลใสสีมรกต หัวแหลมมีลักษณะผาชัน ด้านเหนือมีซุ้มหินชายฝั่ง นักท่องเที่ยวมักไม่พลาดที่จะแวะมาชื่นชมความงดงามของเกาะไข่ เกาะไข่ ตั้งอยู่ในเขตตำบลเกาะสาหร่าย...

ปราสาทหินพันยอด อำเภอละงู


ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นปราสาทหินปูน มีความสวยงามแปลกตา และหลุมยุบที่เกิดจากน้ำฝนกัดกร่อน และทะเลกัดเซาะตั้งแต่หลายล้านปี ...

สะพานข้ามกาลเวลาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อำเภอละงู


เขาโต๊ะหงายเป็นภูเขาลูกโดดๆ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 600×300 ตารางเมตร ด้านเหนือจรดพื้นที่ราบ ส่วนด้านใต้เป็นผาชันยื่นออกไปในทะเล ด้านตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอ่าวหาดทรายโค้งเว้าเข้าไปในแผ่นดินและเป็นที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ด้านตะวันตก ด้านใต้...

ถ้ำเลสเตโกดอน อำเภอทุ่งหว้า


ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ชาวบ้านจาก อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ๕ คน นำโดย...