ภูมิปัญญาท้องถิ่น นางรอเกี๊ยะ ตาเดอิน การทำเสวียนหม้อ


นางรอเกี๊ยะ ตาเดอิน บ้านเลขที่ 78 หมู่ที่5 ตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล มีความรู้ด้าน การทำเสวียนหม้อ ทำจากก้านจาก ไม่อ่อนหรือไม่แก่ จนเกินไป ซึ่งก้านจากเป็นวัสดุที่หาง่ายตามบริเวณพื้นที่บริเวณอำเภอท่าแพ แถวๆบริเวณปากแม่น้ำ หรือปากคลองที่มีน้ำเ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น นางประไพ เวชศักดิ์ การสานเสื่อเตย


นางประไพ เวชศักดิ์ อายุ 66 ปี บ้านเลขที่ 106 หมู่ที่9 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล มีองค์ความรู้การสานเสื่อเตย เป็นหัตกรรมพื้นบ้าน ที่เกิดจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ โดยนำเตยที่ขึ้นเองตามธรรมชาติมาใช้เป็นวัสดุในการสาน โดยเลือกเฉพาะใบเตยปาหนัน

ภูมิปัญญาท้องถิ่น นางอรุณี เกาะกลาง ผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นคลุ้ม


นางอรุณี เกาะกลาง อายุ 43 ปี บ้านเลขที่ 2/2 หมู่ที่ 4 บ้านวังตง ตำบลนาทอน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล มีองค์ความรู้ด้านจักสานเป็นผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นคลุ้ม เช่น ฝาชี ตะกร้า ตะกร้าหิ้ว ตะกร้าผ้า กระเป๋า แจกัน กระจาดผลไม้ โคมไฟ เป็นต้น นางอรุณี เกาะ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น นายสุรินทร์ จันทรมโณ งานปั้นปูน


นายสุรินทร์ จันทรมโณ อายุ 57 ปี จบการศึกษาระดับ ปวส. วิทยาลัยเทคนิคสตูล (สาขาช่างก่อสร้าง) มีองค์ความรู้ด้านงานปั้นปูน (หิน,น้ำตก,สลักไม้,เสาไม้แกน,รูปสัตว์) เป็นงานทดแทนธรรมชาติแกะสลักไม้ ร้าน ส.งานปั้นละงูบ้านเลขที่ 200 หมู่ที่11 ตำบลกำแพง อำเภอ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น นายจุมพล โขติสกุล การทำผ้าบาติกเขียนมือ


นายจุมพล โขติสกุล อยู่บ้านเลขที่ 263 หมู่ที่ 2 ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล นายจุมพล โขติสกุล อายุ 66 ปี ช่างทำผ้าบาติกเขียนมือ ได้รับการยกย่องและคัดเลือกจากจังหวัดสตูลให้เป็นช่างศิลป์ด้านการเขียนผ้าบาติกด้วยมือ ผลิตผ้าบาติก ด้วยการสกัดสีจากดิ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น นางนิตยา บุญเมือง การทำผ้าบาติก


นางนิตยา บุญเมือง บ้านเลขที่ 146/4 ถนนสตูลธานี ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล ภูมิลำเนา จ.กระบี่ และได้สมรสกับคน จ.สตูล จบการศึกษา สาขาศิลปศึกษา หาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ประสบการณ์การสอนเป็นครูศิลปะ ระยะเวลา 2 ปี ณ โรงเรียนวิเ

ภูมิปัญญาท้องถิ่น นายยุทธพงษ์ อินตา การวาดภาพด้วยสีน้ำมัน


นายยุทธพงษ์ อินตา ภูมิปัญญางานวาดภาพ : วาดภาพด้วยสีน้ำมันลงบนผ้าใบแกนวาก อยู่บ้านเลขที่ 85/5 หมู่ 10 ตำบล ทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล วาดภาพเหมือนโดยใช้สีน้ำมันลงบนกระดาษผ้าใบแกนวาก ทำมาประมาณ 20 ปี โดยอาศัยความชอบส่วนตัว ตัวอย่างผล

ภูมิปัญญาท้องถิ่น นายเกียรติยุธ คมขำ การแกะสลักด้ามมีดและกริช


นายเกียรติยุธ คมขำ อายุ 44 ปี อยู่บ้านเลขที่ 69/2 หมู่ที่6 ตำบลป่าแก่บ่อหิน อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ภูมิปัญาด้านงานเหล็ก : นำเหล็กมาตีเป็นมีดและกริชงานแกะสลัก : ด้ามมีด ด้ามกริช จากไม้หมากพลูตั๊กแตน โดยแกะสลักไม้เป็นรูปต่างๆแกะสลักด้ามและปลอกมีดแล

ภูมิปัญญาท้องถิ่น นายสัน ม่าหมูด งานศิลป์ทำเรือไม้จำลองขนาดเล็ก


นายสัน ม่าหมูด ภูมิปัญญาด้านงานศิลป์ทำเรือไม้จำลองขนาดเล็ก อายุ 74 ปี บ้านเลขที่ 52 หมู่ที่2 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ประดิษฐ์เรือจำลองขนาดเล็ก โดยใช้วัสดุชิ้นส่วนจากเศษไม้ที่เหลือจากการซ่อมเรือใหญ่ รูปแบบของเรือจำลอง เช่น เรือประมง

ภูมิปัญญาท้องถิ่น นายจำรูญ ตาเหยบ ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว


นายจำรูญ ตาเหยบ “กะลาบารา”อายุ 47 ปีบ้านเลขที่ 118 หมู่ที่2 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ภูมิปัญญาด้านผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าวจุดเริ่มต้นของแนวคิดสร้างสรรค์ในการนำกะลามะพร้าวซึ่งเป็นเศษวัสดุธรรมชาติท้องถิ่น มาประดิษฐ์เป็นเต่าตนุ เป็นของที่ระลึก

ถ้ำภูผาเพชร อำเภอมะนัง


เป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ หินงอกหินย้อยภายในถ้ำมีความวิจิตรตระการตาเป็นอย่างยิ่ง บางบริเวณยังมีน้ำหยด ก่อเกิดหินงอกหินย้อยอยู่ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ผนังถ้ำบางแห่งยังพบซากดึกดำบรรพ์ของแบคทีเรีย (สโตรมาโตไลท์) และหมึกทะเลโบราณ (นอติลอยด์) ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว

สวรรค์ตะรุเตา : สวรรค์สวนทางกับนรก ที่ “ตะรุเตา”


“เกาะตะรุเตา” เป็นเกาะใหญ่และสำคัญที่สุดในอุทยานแห่งชาติตะรุเตาซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเลแห่งแรกของประเทศไทย มีชื่อเสียงทางด้านประวัติศาสตร์และความสวยงาม ตั้งอยู่ในทะเลอันดามันบริเวณช่องแคบมะละกา มหาสมุทรอินเดีย ในท้องที่ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมือ

วันสารทไทย : ความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพชน


“สารท” เป็นการทำบุญกลางปีของไทย ตรงกับวันสิ้นเดือน ๑๐ หรือวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ซึ่งเป็นฤดูที่พืชพันธุ์ธัญชาติและผลไม้สุก ข้าวและต้นผลไม้ที่ปลูกไว้กำลังให้ผลเป็นครั้งแรกในฤดูนี้ ในภาคใต้มีประเพณีทำบุญวันสารทเดือนสิบ ถือเป็นงานบุญประเพณีที่สำคัญของช

วันสารทจีน : บ่อเกิดแห่งประเพณีและอัตลักษณ์


ในรอบหนึ่งปีชาวจีนจะมีไหว้เจ้าใหญ่ 8 ครั้ง เรียกว่าไหว้ 8 เทศกาลโป๊ะโจ่ย การไหว้สารทจีนเป็น การไหว้ครั้งที่ 5 ตรงกับวันที่ 15 เดือน 7 ซึ่งถือกันว่าเป็นเดือนผี เป็นเดือนที่ประตูนรกปิดเปิด ให้ผีทั้งหลายมารับกุศลผลบุญได้ ประตูนรกจะปิดในวันที่ 30 เดือน

โบสถ์คริสต์จังหวัดสตูล


ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๐ มีมิชชันนารีมาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ที่จังหวัดสตูล แต่มาได้เพียงเขตพื้นที่ฉลุง ซึ่งเป็นชาวจีน ๒ ครอบครัว อพยพย้ายมาจากอินโดนีเซียมาอยู่ฉลุง จีนในพื้นที่กับพวกมิชชันนารี ไม่สัมพันธ์กัน การเผยแพร่ศาสนาคริสต์มาไม่ถึงในเมือง เมื่อมีคณะมิช

ศาลเจ้าโปเจ้เก้ง


ศาลเจ้าโป้เจ้เก้ง เป็นศาลเจ้าแห่งแรกของเมืองสตูล สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๓ นายลีกาอวดได้อัญเชิญพระโปเซ็งไต่เต่หรือไต่เต่เฮียจ้อ จากเกาะปีนัง มาเป็นองค์พระประธานจวบจนทุกวันนี้ คำว่าโปเจ้เก้ง เป็นภาษาจีนฮกเกี้ยน จำแนกคำได้ดังนี้ โป แปลว่า คุ้มครองรักษา เจ้

วัดชนาธิปเฉลิม


วัดชนาธิปเฉลิมเดิมชื่อวัดมำบัง ในอดีตเมืองสตูลเป็นเพียงชุมชนขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มริมคลองมำบัง มีชื่อเรียกชุมชนว่า “บ้านมำบัง” ตามชื่อของลำน้ำ ประชาชนส่วนใหญ่เป็นมุสลิม รองลงมาเป็นชาวจีนและชุมชนชาวพุทธ ซึ่งจะตั้งบ้านเรือนปะปนในชุมชนของมุสลิมแ

มัสยิดมำบัง


มัสยิดมำบัง ตั้งสง่าโดดเด่นด้วยหอคอยเป็นยอดโดมสูงสีทอง มัสยิดมำบังเป็นมัสยิดกลางตัวเมืองสตูล เป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาเป็นศูนย์รวมในการปฏิบัติศาสนกิจของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดสตูล หอคอย หรือหออาซาน ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของมัสยิด ซึ่งแต่เดิมไว้ใช้ตะ

ศูนย์รวมใจ : ถนนแห่งสายใยเชื่อมสายสัมพันธ์


“แตกต่าง แต่ไม่แตกแยก” คงเป็นวลีที่หลายคนเคยพูดหรือหลายคนคงเคยได้ยินในเชิงบริบททางสังคมการจะหาพื้นที่แสดงปรากฏการณ์ที่สะท้อนเรื่องราวดังกล่าวนั้น คงเป็นเรื่องกึ่งมโนทัศน์ที่มนุษย์พยายามไปให้ถึง การเดินทางของเรื่องราวที่เรียงร้อยวิถีชีวิตของผู้คนในจัง

เกาะไข่ อำเภอเมืองสตูล


“เกาะไข่” เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดสตูลในเชิงการท่องเที่ยว เป็นจุดกึ่งกลางในการแล่นเรือจากท่าเทียบเรือปากบารากับเกาะหลีเป๊ะ รายล้อมด้วยน้ำทะเลใสสีมรกต หัวแหลมมีลักษณะผาชัน ด้านเหนือมีซุ้มหินชายฝั่ง นักท่องเที่ยวมักไม่พลาดที่จะแวะมาชื่นชมความงดงามของเก

ปราสาทหินพันยอด อำเภอละงู


ลักษณะเด่นของแหล่ง : เป็นปราสาทหินปูน มีความสวยงามแปลกตา และหลุมยุบที่เกิดจากน้ำฝนกัดกร่อน และทะเลกัดเซาะตั้งแต่หลายล้านปี

สะพานข้ามกาลเวลาอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา อำเภอละงู


เขาโต๊ะหงายเป็นภูเขาลูกโดดๆ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 600×300 ตารางเมตร ด้านเหนือจรดพื้นที่ราบ ส่วนด้านใต้เป็นผาชันยื่นออกไปในทะเล ด้านตะวันออกเฉียงเหนือเป็นอ่าวหาดทรายโค้งเว้าเข้าไปในแผ่นดินและเป็นที่ตั้งที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา ด้านตะวันตก ด้

ถ้ำเลสเตโกดอน อำเภอทุ่งหว้า


ในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๑ ชาวบ้านจาก อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ๕ คน นำโดย “นายยุทธนันท์ แก้วพิทักษ์” ได้เข้าไปดำหากุ้งก้ามกรามใน“ถ้ำวังกล้วย” ที่ตั้งอยู่ในเขตบ้านคีรีวง ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล แล้วบังเอิญได้พบฟอสซิลชิ้นหนึ่ง มีสีน้ำตาลไ

สตูลดินแดนแห่งมหายุคพาลีโอโซอิก


อีกหนึ่งการค้นพบสำคัญที่ทำให้อุทยานธรณีสตูลก้าวขึ้นสู่อุทยานธรณีโลกก็คือ การค้นพบฟอสซิลของสิ่งมีชีวิตต่างๆ ใน “มหายุคพาลีโอโซอิก” ซึ่งแบ่งออกเป็น ๖ ยุค ได้แก่ แคมเบรียน ออร์โดวิเชียน ไซรูเลียน ดีโวเนียน คาร์บอนิเฟอรัส และเพอร์เมียน แผ่นดินอุทยานธร