เกี๋ยว


"เกี๋ยว" เคี่ยวเกี่ยวข้าว เกี่ยวหญ้า


ไม้ขัดเกล้า


ไม้ขัดเกล้า เอาไว้เสียบผมที่เกล้าขึ้นอย่างซับซ้อน ทำให้ปั้นเกล้าเป็นรูปทรงอย่างต้องการ