ข่าวและกิจกรรม

การเปิดพิพิธภัณฑ์ปานถนอมปรับปรุงใหม่ ในวันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 9:00-12:00 น.

พิพิธภัณฑ์ปานถนอม จะมีงานเปิดตัวพิพิธภัณฑ์ปรับปรุงใหม่ ในวันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 9:00-12:00 น. โดยการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ในครั้งนี้ มีผู้ดำเนินการหลักคือกลุ่มเยาวชนรักษ์หนองปรง กลุ่มเยาวชนไปกะเลามาเล้ ร่วมกับภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยนเรศวร และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ โดยมีการปรับปรุงในส่วนของนิทรรศการจัดแสดงใหม่ทั้งหมดให้เป็นในรูปแบบมัลติมีเดีย เพื่อการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

***หมายเหตุ: พิธีเปิดเลื่อนอย่างไม่มีกำหนด เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด19