ติดต่อ

  • Address: เลขที่8/1 หมู่ 1 ตำบลหนองปรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140
  • Email: netnapha2424@gmail.com
  • Phone: 0931978492
  • Website:
  • Facebook: https://www.facebook.com/pantanommuseum
  • Youtube:

ข้อมูลผู้เยี่ยมชม

  • กรุณาติดต่อสอบถามล่วงหน้า เปิดทุกวัน กรุณานัดวันเวลาเข้าชมล่วงหน้า เพื่อนัดวิทยากรชุมชน workshop: หัตถกรรม งานปัก งานทอ งานปั้น และอาหารท้องถิ่น ***ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด19 พิพิธภัณฑ์อาจจะปิด กรุณาโทรสอบถามล่วงหน้า
    เวลาทำการ09.00-16.00น.