กระดองเต่า


โตเต่า(เต่า) มีความสำคัญต่อชาวไทยทรงดำ ชาวไทยทรงดำมีความเชื่อเกี่ยวกับเต่า ที่สะท้อนออกมาในการสร้างเฮือนหลังคาทรงกระดองเต่า โดยมีตำนานเล่าไว้ว่า เต่าเดินข้ามขอนไม้ไม่ได้ เพราะตีนสั้น ไทยดำชวนยกเต่าข้ามขอนไม้


วี(พัด) หมอเสนผู้น้อย


วีหมอเสนผู้น้อย ใช้สำหรับหมอเสนผู้น้อยพัดประกอบพิธีเสนเรือนและทำด้วยดอกหน้าหมอนที่ทำด้วยแพร ขนนกกก(นกเงือก)เป็นสัตว์ที่รักเดียวใจเดียว ขนนกยูงสื่อว่าสวยงาม สูงส่ง


เขี้ยวหมู


เขี้ยวหมูตัน พ่อมดจะใช้สำหรับป้องกันคาถาอาคมของผู้มีความรู้ด้านเดียวกันที่จะกลั่นแกล้ง