ติดต่อ

  • Address: เลขที่111/2 หมู่ 3 หมู่บ้านบ่อสร้าง ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130
  • Email: romborsang@yahoo.com
  • Phone: 053-338195, 053-338324
  • Website: www.handmade-umbrella.com
  • Facebook: www.facebook.com/UmbrellaMakingCentreChiangMai
  • Youtube: Umbrella Making Centre Chiang Mai

ข้อมูลผู้เยี่ยมชม

  • เปิดให้เข้าชมทุกวัน (ในกรณีต้องการทำกิจกรรม/เวิร์คช็อป/หรือขอข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร กรุณาติดต่อล่วงหน้า)
    เวลาทำการ08.30 -17.00 น.