ร่มบ่อสร้าง โดย ศูนย์อุตสาหกรรมทำร่ม

ศูนย์อุตสาหกรรมทำร่ม เป็นของเอกชนซึ่งตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2521 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์วิธีการทำร่มตามแบบอย่างที่บรรพบุรุษของหมู่บ้านเคยทำมามิให้สูญหาย พัฒนาคุณภาพ ขยายตลาด และส่งเสริมกิจการด้านธุรกิจท่องเที่ยว ช่วยฟื้นฟูและสนับสนุนผู้ที่เคยประกอบอาชีพนี้มาก่อน และได้เลิกราไป ให้หันมาประกอบอาชีพนี้อีกครั้ง รวมทั้งสร้างให้มีรายได้พอเพียงกับสภาพการครองชีพในปัจจุบัน . Umbrella Making Centre established in the year 1978 under the concept of: 1. Consolidating ex-umbrella makers to work in the same place. 2. Uphold and improve the ancestral arts of this village. 3. Improve the living standards of a number of villagers. 4. Enlarge the market extent of umbrellas, especially the foreign market.