การสร้างความตระหนักเรื่องปัญหาโรคไข้เลือดออก แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) โดยใช้กระบวนการละครสร้างสรรค์


การสร้างความตระหนักเรื่องปัญหาโรคไข้เลือดออก แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านเขาแก้ว) โดยใช้กระบวนการละครสร้างสรรค์ ตถาตา สมพงศ์

การสร้างสรรค์บทเพลงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จากอัตลักษณ์ของการแสดงพื้นบ้านที่ปรากฏในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา


การสร้างสรรค์บทเพลงเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จากอัตลักษณ์ของการแสดงพื้นบ้านที่ปรากฏในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา กรฤต นิลวานิช

ระบำดอกพะยอม : การสร้างสรรค์ผลงานการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ดอกไม้ประจำจังหวัดพัทลุงในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา


ระบำดอกพะยอม : การสร้างสรรค์ผลงานการแสดงพื้นบ้านภาคใต้ดอกไม้ประจำจังหวัดพัทลุงในเขตพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา กฤติยา ชูสงค์ อักษราวดี ปัทมสันติวงศ์

A Historicization of Mozart’s Requiem K626 (Kyrie)


A Historicization of Mozart’s Requiem K626 (Kyrie) Suttirak Iadpum

Factors Affecting Students’ Interests to Continue to Participate in High School Marching Band


Factors Affecting Students’ Interests to Continue to Participate in High School Marching Band Suttirak Iadpum

การสร้างสรรค์ชุดการแสดงเพื่อผู้สูงอายุ ชุดระบำฤาษีดัดตนเพื่อคนสูงวัย


การสร้างสรรค์ชุดการแสดงเพื่อผู้สูงอายุ ชุดระบำฤาษีดัดตนเพื่อคนสูงวัย ธิดารัตน์ เพชรหนู จรรย์สมร ผลบุญ

บทความระบำอวยพรชุด ว่าน โซ่ว อู๋ เจียง


บทความระบำอวยพรชุด ว่าน โซ่ว อู๋ เจียง พิรเดช วิเชียรรัตน์ จรรย์สมร ผลบุญ

การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลของช่างทำชุดโนราและเครื่องดนตรีโนราเพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อจ้างงานผ่านทางเว็บแอพพลิเคชั่น กรณีศึกษา : จังหวัดพัทลุง


การประยุกต์เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อการสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลของช่างทำชุดโนราและเครื่องดนตรีโนราเพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อจ้างงานผ่านทางเว็บแอพพลิเคชั่น กรณีศึกษา : จังหวัดพัทลุง

วัดบ้านขาว


ชื่อแหล่งข้อมูล วัดบ้านขาว ตำบลบ้านขาว วันที่เก็บข้อมูล 2/04/2564 ที่อยู่ หรือที่ตั้ง ตำบล บ้านขาว อำเภอ ระโนด สงขลา พิกัด ละติจูด 7.8442291 ลองจิจูด 100.2286598 รายละเอียด (ประวัติ ความสำคัญ คำอธิบายต่างๆ) วัดบ้านขาว ตั้งอยู่ในช

วัดบางหลอด (บางหรอด)


ชื่อแหล่งข้อมูล วัดบางหลอด(บางหรอด) ตำบลคลองแดน วันที่เก็บข้อมูล 2/04/2564 ที่อยู่ หรือที่ตั้ง ระโนด อำเภอ ระโนด สงขลา 90140 พิกัด ละติจูด 7.8798648 ลองจิจูด 100.31788 รายละเอียด (ประวัติ ความสำคัญ คำอธิบายต่างๆ) วัดบางหรอด ตั้

วัดดอนรัก


ชื่อแหล่งข้อมูล วัดดอนรัก ตำบลบ่อยาง วันที่เก็บข้อมูล 2/04/2564 ที่อยู่ หรือที่ตั้ง เลขที่ 17 หมู่ที่ 4 บ้านบ่อยาง ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พิกัด ละติจูด 7.1817545 ลองจิจูด 100.6041896 รายละเอียด (ประวัติ ความสำคัญ คำอธิบาย

วัดเกาะถ้ำ


ชื่อแหล่งข้อมูล วัดเกาะถ้ำ ตำบลเขารูปช้าง วันที่เก็บข้อมูล 2/04/2564 ที่อยู่ หรือที่ตั้ง 408 เขารูปช้าง ซอย สงขลา 3245 ตำบล เขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา พิกัด ละติจูด 7.1554029 ลองจิจูด 100.6212496 รายละเอียด (ประวัติ ความสำคัญ

วัดเขาเก้าแสน


ชื่อแหล่งข้อมูล วัดเขาเก้าแสน ตำบลเขารูปช้าง วันที่เก็บข้อมูล 2/04/2564 ที่อยู่ หรือที่ตั้ง อําเภอ หมู่ 3, ตําบล ตำบล เขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา สงขลา 90000 พิกัด ละติจูด 7.1817548 ลองจิจูด 100.6195106 รายละเอียด (ประวัติ ความสำคัญ ค

วัดท้ายยอ


ชื่อแหล่งข้อมูล วัดท้ายยอ ตำบลเกาะยอ วันที่เก็บข้อมูล 2/04/2564 ที่อยู่ หรือที่ตั้ง หมู่ 8, ตําบลเกาะยอ อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา, 90100 พิกัด ละติจูด 7.1493837 ลองจิจูด 100.5306908 รายละเอียด (ประวัติ ความสำคัญ คำอธิบายต่างๆ)

วัดโคกเปี้ยว


ชื่อแหล่งข้อมูล วัดโคกเปี้ยว ตำบลเกาะยอ วันที่เก็บข้อมูล 2/04/2564 ที่อยู่ หรือที่ตั้ง ตำบล เกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา สงขลา พิกัด ละติจูด 7.1493838 ลองจิจูด 100.5372569 รายละเอียด (ประวัติ ความสำคัญ คำอธิบายต่างๆ) วัดโคกเปี้ยว สร้าง

วัดสามกอง


ชื่อแหล่งข้อมูล วัดสามกอง ตำบลเกาะแต้ว วันที่เก็บข้อมูล 2/04/2564 ที่อยู่ หรือที่ตั้ง 74 ถนน รามวิถี ตำบล เกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา สงขลา พิกัด ละติจูด 7.1216424 ลองจิจูด 100.6388882 รายละเอียด (ประวัติ ความสำคัญ คำอธิบายต่างๆ) ตั

วัดบูรณาราม


ชื่อแหล่งข้อมูล วัดบูรณาราม ตำบลน้ำขาว วันที่เก็บข้อมูล 2/04/2564 ที่อยู่ หรือที่ตั้ง ม.11 ต.น้ำขาว อ อำเภอจะนะ สงขลา พิกัด ละติจูด 6.8061824 ลองจิจูด 100.620756 รายละเอียด (ประวัติ ความสำคัญ คำอธิบายต่างๆ) วัดบูรณารามเดิมชาวบ้าน

วัดน้ำขาวใน


ชื่อแหล่งข้อมูล วัดน้ำขาวใน ตำบลน้ำขาว วันที่เก็บข้อมูล 2/04/2564 ที่อยู่ หรือที่ตั้ง ตำบล น้ำขาว อำเภอจะนะ สงขลา 90130 พิกัด ละติจูด 6.7973531 ลองจิจูด 100.6681702 รายละเอียด (ประวัติ ความสำคัญ คำอธิบายต่างๆ) ตั้งอยู่เลขที่ 13

วัดควนมิตร


ชื่อแหล่งข้อมูล วัดควนมิตร ตำบลคลองเปียะ วันที่เก็บข้อมูล 2/04/2564 ที่อยู่ หรือที่ตั้ง ตำบล คลองเปียะ อำเภอจะนะ สงขลา พิกัด ละติจูด 6.9734879 ลองจิจูด 100.6680646 รายละเอียด (ประวัติ ความสำคัญ คำอธิบายต่างๆ) วัดควนเมิตร เป็นวัดเ

วัดศรีสว่างวงศ์


ชื่อแหล่งข้อมูล วัดศรีสว่างวงศ์ ตำบลหาดใหญ่ วันที่เก็บข้อมูล 2/04/2564 ที่อยู่ หรือที่ตั้ง 46/290 ถนน นิพัทธ์สงเคราะห์ 2 ตำบล หาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ สงขลา พิกัด ละติจูด 7.0270749 ลองจิจูด 100.4707157 รายละเอียด (ประวัติ ความสำคัญ คำอธิ

วัดท่านางหอม


ชื่อแหล่งข้อมูล วัดท่านางหอม ตำบลน้ำน้อย วันที่เก็บข้อมูล 2/04/2564 ที่อยู่ หรือที่ตั้ง ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ สงขลา พิกัด ละติจูด 7.1197054 ลองจิจูด 100.5219685 รายละเอียด (ประวัติ ความสำคัญ คำอธิบายต่างๆ) วัดท่านางหอม ตั้งอยู

วัดโคกสูง


ชื่อแหล่งข้อมูล วัดโคกสูง ตำบลท่าข้าม วันที่เก็บข้อมูล 9/04/2564 ที่อยู่ หรือที่ตั้ง ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พิกัด ละติจูด 7.0840952 ลองจิจูด 100.554141 รายละเอียด (ประวัติ ความสำคัญ คำอธิบายต่างๆ) วัดโคกสูง ตั้งอย

วัดคลองเรียน


ชื่อแหล่งข้อมูล วัดคลองเรียน ตำบลคอหงส์ วันที่เก็บข้อมูล 9/04/2564 ที่อยู่ หรือที่ตั้ง ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พิกัด ละติจูด 6.9999977 ลองจิจูด 100.4844604 รายละเอียด (ประวัติ ความสำคัญ คำอธิบายต่างๆ) วัดคลองเรียนตั

วัดคลองเปล


ชื่อแหล่งข้อมูล วัดคลองเปล ตำบลคอหงส์ วันที่เก็บข้อมูล 9/04/2564 ที่อยู่ หรือที่ตั้ง ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พิกัด ละติจูด 7.0407633 ลองจิจูด 100.4978889 รายละเอียด (ประวัติ ความสำคัญ คำอธิบายต่างๆ) วัดคลองเปล เดิมเ